Startavo BIM mokymai

Rugsėjo 20 d. Vilniuje įvyko pirmieji mokymai pagal studijų programą „Statinio informacijos modeliavimas BIM: I lygis“. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.


Daugiau...

KTU ir Skandinavijos universitetų atstovai domėjosi skaitmenine statyba Lietuvoje

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas kartu su partneriais – Tamperės technologijos universitetu (Suomija), Norvegijos mokslų ir technologijų universitetu (Norvegija), Via Universiteto koledžu (Danija) 2017-2018 metais vykdo aukštųjų mokyklų studijų programų ir jų dėstymo metodų tobulinimui architektūros ir statybos inžinerijos srityse skirtą projektą. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas projektavimo ir inovatyvių technologinių sprendimų suderinamumui ir pritaikomumui naudojant BIM metodologiją bei plėtojant aukštųjų mokyklų ir kitų organizacijų, suinteresuotų BIM ​​įgyvendinimu, bendradarbiavimą Šiaurės Europos regiono šalyse.


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

BIM studijos pasiteisino, pradedamas kvalifikacijos kėlimas

Prof. dr. Algirdas Juozapaitis, VGTU Statybos fakulteto dekanas   Vienas svarbiausių naujos kartos statybos inžinerijos mokslų srities specialistų yra statinio projekto BIM vadovas (informacijos vadovas). Tai naujo tipo statybos inžinerijos specialistas, numatantis statinio inžinerinio informacinio modeliavimo technologijų diegimo ir vystymo strategiją projektavimo įmonėse, statytojų, rangovų, gamintojų ir turto valdytojų organizacijose, taip pat kuriantis ir vystantis BIM standartus, vadovaujantis ir koordinuojantis BIM projekto rengimo ir vykdymo procesus. 


Daugiau...
0123

Apibrėžimai

Kas yra Skaitmeninė statyba arba BIM?

Skaitmeninė statyba tai statinio informacinis modeliavimas (angl. Building Information Modeling, BIM) toliau (BIM). Procesas kurio metu yra kuriamas vientisas informacinis statinio modelis apjungiantis visas statinio projektines dalis ir jo gyvavimo ciklus, nuo projekto iki pat nugriovimo.

 • 1 - Projektinės užduoties formavimas
 • 2 - Koncepcijos modeliavimas
 • 3 - Projektavimas - architektūra, konstruktyvas, inžinerinė dalis ir t.t.
 • 4 - Analizė - konstrukcijų skaičiavimas, energetinis efektyvumas ir t.t.
 • 5 - Dokumentacija - brėžinių ir kitų dokumentų rengimas
 • 6 - Planavimas - sąmatų, laiko grafikų sudarymas
 • 7 - Gamyba
 • 8 - Statyba ir logistika
 • 9 - Eksploatavimas
 • 10 - Rekonstrukcija
 • 11 - Griovimas

Statinio projektavimo ir statybos pakeitimų sąryšis kainos, kokybės ir laiko atžvilgiuSpecialisto perkvalifikavimo sąryšis tarp jo patirtie ir laiko patirčiai įgyti

BIM sprendiniai

 • 3D - Statinio modeliavimas
 • 4D - Planavimas, 3D + laikas
 • 5D - Vertinimas, 4D + pinigai
 • 6D - Eksploatacija

http://www.petefowler.com/2014/03/26/building-information-modeling/

BIM brandumo lygiai

 • 0 lygis - popieriniais dokumentais pagrįstas bendradarbiavimas, brėžiniai formuojami ranka arba taikant CAD sprendimus
 • 1 lygis - popieriniais ir elektroniniais dokumentų mainais pagrįstas bendradarbiavimas, brėžiniai formuojami 2D ir 3D formate taikant CAD sprendimus
 • 2 lygis - elektroniniais dokumentų mainais pagrįstas bendradarbiavimas kuriant elementų bibliotekas, brėžiniai formuojami taikant BIM sprendimus
 • 3 lygis - elektroniniais dokumentų mainais pagrįstas bendradarbiavimas integruojant skirtingas duomenų mainų platformas BIM, GIS, GEOBIM ir kt.

Mark Brew and Mervyn Richards

Mark Brew and Mervyn Richards

BIM proceso dalyviai

 • Nekilnojamo turto vystytojai - atsakingi už nekilnojamo turto vystymą ir jo priežiūrą
 • Projekto vadovas arba BIM vadovas - atsakingi už sklandų projekto įgyvendinimą atsižvelgiant į kainą, laiką ir kokybę
 • Projektuotojai - atsakingi už projekto dokumentacijos rengimą tai architektai, konstruktoriai ir įvairių sričių inžinieriai
 • Rangovai - atsakingi už projekto rangos dalį

http://www.maxwideman.com/papers/pm-models/early80s.htm

BIM sprendimų detalumo lygiai

BIM detalumo lygio sąvoka pirmą kartą paminėjo Vicosoftware. Detalumo lygio sąvoka apibrėžia kaip detaliai turi būti sumodeliuotas BIM objektas ir koks kiekis informacijos turi būti pateikiama su objektu.

http://practicalbim.blogspot.com/2013/03/what-is-this-thing-called-lod.html

http://practicalbim.blogspot.com/2013/03/what-is-this-thing-called-lod.html

BIM standartai ir rekomendacijos

Įvairios valstybės, įmonės ir organizacijos yra perengusios standartus ir rekomendacijas, kuriomis apibrėžiama BIM taikymo tvarka. Tokio pobūdžio dokumentus valstybės mastu yra parengusios įvairios valstybės kelios iš jų tai Didžioji Britanija, Danija, Norvegija, Suomija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir kitos. Pirmoje lentelėje pateikiami standartai, kurie yra suderinti su buildingSMART aljanso atviruoju BIM formatu.

1 lentelė*. BIM standartai ir rekomendacijos parengta pagal buildingSMART

Leidėjas Standartas Nuoroda
Jungtinės Amerikos Valstijos US CoBie Version 2.26 NIBS
Jungtinės Amerikos Valstijos US HVCAie bSA
Jungtinės Amerikos Valstijos US SPARKie bSA
Jungtinės Amerikos Valstijos US WSie bSA
Norvegija planuojama išleisti  
P. Korėja planuojama išleisti  
Didžiosios Britanijos Vyriausybė CoBie Level 2 UK Task Force
Didžiosios Britanijos Vyriausybė PAS 1192-2:2013 British Standards
Didžiosios Britanijos Vyriausybė PAS 1192-3:2014 British Standards
Didžiosios Britanijos Vyriausybė PAS 1192-4:2014 British Standards
Auklando universitetas Content Models Auckland University
Pankow fondas US BIM Standard for Precast Concrete Pankow Foundation
Pankow fondas US Owner's Guide to BIM Pankow Foundation
ISO IFC Base Standards ISO
buildingSMART IFC Specifications & Tools bSI Tech

buildingSMART

IFC4 Specialist site IFC4
buildingSMART BIM Collaboration Format XML BCF-XML
buildingSMART BIM Collaboration Format API BCF-API
ISO Data Dictionary bSDD
buildingSMART IFC4 Design Transfer View MVD
buildingSMART IFC4 Reference View MVD

*Atnaujinta 2015-07