„EU BIM Task Group“ parengė ir paskelbė BIM diegimo Europos viešajame sektoriuje vadovą

ES valstybių narių ir Europos Komisijos iniciatyva įsteigta „EU BIM Task Group“ parengė ir 2017 metų liepos 6 d. viešai paskelbė Statinio informacinio modeliavimo (BIM) diegimo Europos viešajame sektoriuje vadovą (angl. Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector). 


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

XXI a. žmogų lydi ir skatina nuolatinės permainos ir kaita

Dalius Gedvilas, VšĮ „Skaitmeninė statyba“ direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas   Praėjo 200 metų, bet prancūzų genijaus Victoro Hugo pasakyti žodžiai „žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, mintis ir vaizduotę“ kaip niekada teisingi kalbant apie skaitmeninimo erą. Žmogaus vaizduotė gali atverti neįtikėtinas kūrybines galias, bet jeigu jas dar sustipriname šiuolaikinėmis technologijomis, tikrovė tampa sunkiai atskiriama nuo virtualios realybės. BIM metodologija yra viena sričių, leidžiančių įgyvendinti žmogaus kūrybines idėjas.


Daugiau...
012

BIM proveržis: nuo mokslinių tyrimų iki skaitmeninio miestelio prototipo

Prof. dr. ALFONSAS DANIŪNAS, VGTU rektorius

Dar visai neseniai atskiriems statybos procesams – skaičiavimams, projektavimui, sąmatų sudarymui ir kt. – buvo įprasta pasitelkti skirtingas kompiuterines programas. Dabar į skaitmeninę erdvę persikelia visi etapai, visa procesų grandinė nuo idėjos iki galutinio rezultato ir net iki viso pastato gyvavimo ciklo pabaigos. Konkurencinga ir inovatyvi statybos pramonės plėtra šiandien neatsiejama nuo statybos sektoriaus skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, BIM) metodų diegimo. 
 
Joks statinys negali būti atsietas nuo aplinkos, kurioje egzistuoja, todėl ir BIM susijęs ne vien su statyba, bet apima ir architektūrą, kelius, geodeziją, aplinką bei kitas sritis, taip pat teisinius, aplinkosauginius, ekonominius ir kitokius jų aspektus. Dėl šios priežasties BIM diegimas šalies mastu reikalauja kompleksinio, plataus požiūrio ir gan stipraus valstybės įsitraukimo. Džiugu, kad tai Lietuvoje suprantama ir vykdoma. 
 
Lietuvoje kai kurie skaitmeninės statybos elementai pradėti naudoti jau daugiau nei prieš 10 metų, tačiau itin intensyviai ši sritis ėmė vystytis per kelerius pastaruosius metus. Didžiausi žingsniai skaitmeninėje statyboje žengti maždaug prieš trejus metus, kai iniciatyvos ėmėsi pats statybos sektorius – 2014 m. pradžioje įkurta viešoji įstaiga „Skaitmeninė statyba“. Tai Lietuvos statybos skaitmeninimo procesui koordinuoti skirta organizacija, į grupę subūrusi visas su statyba susijusias sąjungas ir asociacijas: projektuotojų, architektų, statybininkų, statybos ekspertų, kelininkų ir kt. 
 
BIM žinios – tiek būsimiems, tiek esamiems specialistams
 
VGTU statybos srityje tarp Lietuvos universitetų pirmauja tiek rengiamų specialistų skaičiumi, tiek mokslininkų bei dėstytojų potencialu bei jų atliekamais moksliniais tyrimais. Natūralu, kad, užimdamas lyderio poziciją, šis universitetas turėjo ir visas inovacijoms kurti reikalingas galimybes bei stiprią mokslinę bazę, kad pasirūpintų naujos kartos statybos specialistų rengimu. 
 
Sekdamas rinkos pokyčius ir reaguodamas į poreikius, VGTU (beje, vienintelis Lietuvoje) nuo 2015 m. įgyvendina BIM skirtą Statinio informacinio modeliavimo magistrantūros studijų programą, kurią renkasi tiek bakalauro studijas baigęs jaunimas, tiek darbo patirties jau turintys specialistai, gerai suvokiantys BIM statyboje reikšmę.
 
Itin svarbu, kad visa statybos pramonės bendruomenė būtų pasiruošusi atremti skaitmeninimo iššūkius, todėl VGTU žengė ir kitą labai svarbų žingsnį – įtraukė BIM pagrindus į visas statybos krypties bakalauro ir magistro studijų programas. Tuo siekiama, kad kiekvienas, baigęs universitetą, suvoktų, kas yra BIM, ir mokėtų dirbti su nauja moderniausia programine įranga. Stebėdami besiplečiančią rinką ir siekdami patenkinti jos poreikius, nuo 2017 m. planuojame pasiūlyti ir atskirą BIM specialistams rengti skirtą bakalauro studijų programą. Šiuo metu kvalifikuotų specialistų, galinčių dirbti su BIM technologijomis, trūkumas jaučiamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 
 
Todėl, tiek rengdamas specialistus, tiek plėtodamas skaitmeninės statybos praktikas Lietuvoje, VGTU aktyviai bendradarbiauja su pažangiausių šioje srityje šalių atstovais. Pavyzdžiui, bendros veiklos su Didžiosios Britanijos specialistais, kurie yra vieni stipriausių BIM ekspertų pasaulyje bei BIM programinės įrangos kūrimo lyderių, rezultatas – 2014 m. balandžio mėn. VGTU įkurtas pirmasis Lietuvoje Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centras, orientuotas į mokslinių tyrimų vystymą bei ekonominę plėtrą. 
 
Centras veikia dviem kryptimis: sudaromos BIM studijų programos ir organizuojami bei vykdomi šios srities tiriamieji darbai. Centras remia skaitmeninės statybos kompetencijų ugdymą, inovacijų, susijusių su BIM, kūrimą bei perdavimą rinkos dalyviams, rinkos dalyvių kvalifikacijos kėlimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir BIM diegimo Lietuvoje veiklą. 
 
BIM praktika – skaitmeninis Saulėtekio miestelis
 
VGTU mokslininkai ne tik vykdo su skaitmenine statyba susijusius tyrimus, bet ir pasitelkdami išmaniąsias technologijas šiuos principus taiko praktikoje. Vienas tokių pavyzdžių – VGTU mokslininkų sukurtas pirmasis Lietuvoje skaitmeninio VGTU Saulėtekio miestelio modelio prototipas. 
 
VGTU bendradarbiauja su programinės įrangos milžinais, todėl turi prieigą prie pačių moderniausių skaitmeninio miesto kūrimo technologijų, kurios ir buvo išbandytos kuriant pirmąjį Lietuvoje VGTU miestelio Saulėtekyje skaitmeninio modelio prototipą. Į turimą modelį paprasta integruoti dar tik projektuojamus naujus Saulėtekio miestelio pastatus ir įvertinti, kaip jie atrodys dabartiniame kontekste. Kitas eksperimentinis žingsnis galėtų būti viso Vilniaus skaitmeninis modelis.