Bendradarbiavimas BIM srityje: VšĮ „Skaitmeninė statyba” pasirašė sutartį su VGTU

Birželio 5 d. VšĮ „Skaitmeninė statyba” oficialiai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) ir taip raštiškai įformino sėkmingai besivystančią šių organizacijų partnerystę. 


Daugiau...

Europos Komisija apžvelgė Lietuvos statybų rinką ir skaitmeninės statybos iniciatyvą

Europos statybų sektoriaus observatorija (ECSO) padeda statybų vertės grandinei pasipriešinti ekonominiams ir socialiniams iššūkiams, kurie veikia visą pramonę. To siekiama informuojant Europos politikus ir visas suinteresuotas šalis apie rinkos sąlygas, politikos pokyčius, atliekama reguliari analizė ir lyginamieji vertinimai. ESCO svetainėje rasite daug su pramone susijusių duomenų ir tyrimų, kurie parodo, kaip šalys narės įgyvendina penkis teminius tikslus, susijusius su 2020 m. statybų strategija. Taip pat ECSO dalinasi įžvalgomis apie nacionalinės politikos pokyčius, rinkos tendencijas.


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

Naujos trimačių vizaulizacijų technologijos – naujos verslo galimybės

Pasirinkus šiuolaikines vizualizavimo technologijas architektams prireikia didelių techninių gebėjimų ir laiko, todėl jos retai naudojamos ir nesukuria pridėtinės vertės užsakovui ar pačiam architektui. Dažnai realistiškas vizualizacijas ruošia net ne patys architektai, o specializuotos bendrovės. Ar tai efektyvu? Ar jos pateisina architektų ir užsakovų lūkesčius? Kam ir kada reikalinga vizualizacija? Spręsti šiuos klausimus gali padėti naujos technologijos, kuriomis pats architektas gali greitai ir lengvai sukurti realistišką projekto vizualizaciją, ją keisti ir animuoti realiuoju laiku, pristatydamas užsakovui siūlomas architektūrines projekto idėjas. Šios technologijos atveria naujas klientų ir architektų santykių galimybes.


Daugiau...
0123

BIM sukuriama vertė – kaip ją išmatuoti?

Dr. Tatjana Grigorjeva
ir
dr. Vladimiras Popovas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Įmonės, kurios priima sparčiai besikeičiančio pasaulio iššūkius ir diegia statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijas, šių naujovių diegimo kaštus turi vertinti atsižvelgdamos į daugelį kiekybinių ir kokybinių veiksnių. Todėl BIM technologijų diegimo įmonėse ekonominį naudingumą būtina vertinti naudojant investicijų grąžos rodiklius (angl. Return on investment, ROI). 
Šių rodiklių matavimai pasaulyje vyksta atliekant statybos rinkos dalyvių apklausas, o tyrimų ataskaitose pateikiami išsamūs finansinės naudos rodikliai. Tokie tyrimai apima visą statybos projekto gyvavimo ciklą, nagrinėja įvairių tipų pastatus, atsižvelgiant į skirtingą projekto vykdytojų BIM patirtį ir įvairias vertinimo metodikas. 
 
Nuo 2009 m. kompanija „McGraw-Hill Construction“ vykdo BIM technologijų diegimo efektyvumo stebėseną visame pasaulyje. Aktyviausiai BIM technologijų diegimo efektyvumą stebi ir matuoja Prancūzija, Japonija, Vokietija, Australija ir Naujoji Zelandija. Kiek mažiau aktyvūs yra Šiaurės Amerikos, Kanados ir Pietų Korėjos respondentai. Šių regionų statybos sektoriaus dalyviai nuolat vertina BIM technologijų efektyvumą pagal tris kriterijus: teigiamas ROI (26–100 %), vidutinis ROI (iki 25 %) ir neigiamas ROI. 
 
Naujausių apklausų duomenimis, teigiamai investicijų grąžą vertina 27 % respondentų, vidutiniškai – 47 % ir neigiamai 26 % (2 pav.). 
Šių tyrimų metu pastebėtos kelios tendencijos. Pradinėje BIM technologijų diegimo stadijoje, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, pastebima neigiama investicijų grąža, ir tai susiję su didelėmis pradinėmis investicijomis į techninę ir programinę įrangą, darbuotojų apmokymus ir t. t. Rangovai greičiau nei projektuotojai pasiekia teigiamą ROI. Patyrę BIM technologijų naudotojai deklaruoja teigiamą investicijų grąžą.
 
 
BIM technologijų efektyvumas („McGraw-Hill Construction, SmartMarket Report“, 2014)
 
Atliekant BIM technologijų naudotojų stebėseną, nustatytos BIM sritys, į kurias planuojama investuoti daugiausia. Visų pirma tai – vidinio ir išorinio bendradarbiavimo statybos projekte priemonių diegimas ir jų palaikymas. Antroje vietoje lieka programinės įrangos ir darbuotojų apmokymo kaštai. Trečioje ir ketvirtoje vietose – mobiliųjų įrenginių ir stacionarios techninės įrangos įsigijimas ir (ar) atnaujinimas. Taip pat planuojama investuoti į BIM elementų bibliotekų kūrimą bei programinės įrangos adaptavimą.
 
BIM sritys, į kurias planuojama investuoti („McGraw-Hill Construction, SmartMarket Report“, 2014)
 
 
Įmonės, nutarusios diegti BIM technologijas, susiduria su trijų tipų investicijomis į BIM technologijas, tai – BIM diegimo išlaidos, BIM adaptavimo išlaidos bei ilgalaikės sąnaudos. 
 
BIM įdiegimo išlaidos. Pradiniame etape investicijos į BIM technologijas yra didelės, bet laikomos pagrįstomis siekiant išlaikyti konkurencingumą rinkoje. Šiame etape investicijos orientuojamos į techninės ir programinės įrangos įsigijimą bei darbuotojų mokymus. 
 
BIM adaptavimo išlaidos. Šiame etape investicijos reikalingos siekiant pritaikyti įmonėje vykstančius procesus prie naujų BIM technologijų, pvz., BIM vadovo ar (ir) BIM koordinatoriaus etato steigimas, IT ūkio išplėtimas ir adaptavimas ir pan. 
 
Ilgalaikės sąnaudos. Prie ilgalaikių sąnaudų priskiriamas nuolatinis įmonėje vykstančių BIM procesų monitoringas ir vertinimas. Šio etapo išlaidas sunku išreikšti kiekybiškai, pvz., sudėtinga nustatyti, kiek kainuos darbo eigos sutrikimai ir neefektyvumas dėl BIM technologijų diegimo. Taip pat turi būti vertinami ir vykstančių procesų pokyčiai, pvz., poreikis labiau praturtinti modelį informacija, pasirengti duomenų perdavimui ir t. t. Visi šie veiksniai turi būti įvertinti atliekant BIM technologijų diegimo investicinius skaičiavimus. 
 
Atsargumo formulė
 
Lietuvoje absoliuti dauguma įmonių, diegiančių BIM technologijas, yra pradiniame etape. Kaip minėta, BIM diegimo stadijoje pagrindinės investicijos orientuotos į techninės ir programinės įrangos įsigijimą bei darbuotojų mokymus. Norint diegti BIM technologijas, svarbu žinoti, kokia bus investicijų į BIM technologijas grąža, t. y. kiek BIM technologijos padės sutaupyti, ar padidės įmonės pelningumas, kiek užtruks darbuotojų mokymai ir t. t. 
Investicijų į BIM technologijas grąžą diegimo stadijoje nesudėtinga apskaičiuoti naudojant standartinę formulę:
 
http://www.darombim.lt/wp-content/uploads/2013/05/ROI-formule.png
 
Čia: A = investicijos į techninę ir programinę įrangą; B = mėnesinės darbo sąnaudos; C = mokymams skirtas laikas; D = našumo sumažėjimas mokymų metu (%); E = našumo padidėjimas po mokymų (%).
 
Tad galima dar tik svarstant sprendimus preliminariai įvertinti įmonės galimybes ir nuspręsti dėl investicijų į BIM technologijas dydžio ir sekos. Galbūt – jau dabar, o galbūt – po metų.