Startavo BIM mokymai

Rugsėjo 20 d. Vilniuje įvyko pirmieji mokymai pagal studijų programą „Statinio informacijos modeliavimas BIM: I lygis“. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.


Daugiau...

KTU ir Skandinavijos universitetų atstovai domėjosi skaitmenine statyba Lietuvoje

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas kartu su partneriais – Tamperės technologijos universitetu (Suomija), Norvegijos mokslų ir technologijų universitetu (Norvegija), Via Universiteto koledžu (Danija) 2017-2018 metais vykdo aukštųjų mokyklų studijų programų ir jų dėstymo metodų tobulinimui architektūros ir statybos inžinerijos srityse skirtą projektą. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas projektavimo ir inovatyvių technologinių sprendimų suderinamumui ir pritaikomumui naudojant BIM metodologiją bei plėtojant aukštųjų mokyklų ir kitų organizacijų, suinteresuotų BIM ​​įgyvendinimu, bendradarbiavimą Šiaurės Europos regiono šalyse.


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

BIM studijos pasiteisino, pradedamas kvalifikacijos kėlimas

Prof. dr. Algirdas Juozapaitis, VGTU Statybos fakulteto dekanas   Vienas svarbiausių naujos kartos statybos inžinerijos mokslų srities specialistų yra statinio projekto BIM vadovas (informacijos vadovas). Tai naujo tipo statybos inžinerijos specialistas, numatantis statinio inžinerinio informacinio modeliavimo technologijų diegimo ir vystymo strategiją projektavimo įmonėse, statytojų, rangovų, gamintojų ir turto valdytojų organizacijose, taip pat kuriantis ir vystantis BIM standartus, vadovaujantis ir koordinuojantis BIM projekto rengimo ir vykdymo procesus. 


Daugiau...
0123

Geriausias susisiekimo infrastruktūros BIM projektas - Tunelinis viadukas A2 kelyje (UAB „Kelprojektas“)

 

Projekto teikėjas Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
UAB „Kelprojektas“ A2 kelias - 10,127km 2016 10 - 2017 03 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos UAB „Kelprojektas“


Projektas parengtas naudojant Revit centrinio failo filosofiją, suteikiančią galimybę keliems inžinieriams dirbti prie vieno failo vienu metu. Siekiant tikslumo, iš Civil3D programos buvo eksportuoti projektiniai kelių paviršiai, kurie buvo vėliau perkelti į Revit programą. Paviršių trianguliacijos tikslumas buvo užtikrintas failą importuojant per algoritmą, parašytą Dynamo aplinkoje. Pagal paviršius buvo algoritmiškai sugeneruota nuovažos polių sienutė (Dynamo). Visos gelžbetoninės konstrukcijos buvo suarmuotos erdvine armatūra. Tai leido išvengti galimų kritinių susikirtimų ir priimti racionalius sprendimus. Konstrukcijų BIM modelis leido sugeneruoti automatinius medžiagų kiekių žiniaraščius, automatiškai pateikti polių koordinates bei altitudes ir lengvai sugeneruoti reikiamus pjūvius detaliam konstrukcijų vaizdavimui.