Bendradarbiavimas BIM srityje: VšĮ „Skaitmeninė statyba” pasirašė sutartį su VGTU

Birželio 5 d. VšĮ „Skaitmeninė statyba” oficialiai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) ir taip raštiškai įformino sėkmingai besivystančią šių organizacijų partnerystę. 


Daugiau...

Europos Komisija apžvelgė Lietuvos statybų rinką ir skaitmeninės statybos iniciatyvą

Europos statybų sektoriaus observatorija (ECSO) padeda statybų vertės grandinei pasipriešinti ekonominiams ir socialiniams iššūkiams, kurie veikia visą pramonę. To siekiama informuojant Europos politikus ir visas suinteresuotas šalis apie rinkos sąlygas, politikos pokyčius, atliekama reguliari analizė ir lyginamieji vertinimai. ESCO svetainėje rasite daug su pramone susijusių duomenų ir tyrimų, kurie parodo, kaip šalys narės įgyvendina penkis teminius tikslus, susijusius su 2020 m. statybų strategija. Taip pat ECSO dalinasi įžvalgomis apie nacionalinės politikos pokyčius, rinkos tendencijas.


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

Naujos trimačių vizaulizacijų technologijos – naujos verslo galimybės

Pasirinkus šiuolaikines vizualizavimo technologijas architektams prireikia didelių techninių gebėjimų ir laiko, todėl jos retai naudojamos ir nesukuria pridėtinės vertės užsakovui ar pačiam architektui. Dažnai realistiškas vizualizacijas ruošia net ne patys architektai, o specializuotos bendrovės. Ar tai efektyvu? Ar jos pateisina architektų ir užsakovų lūkesčius? Kam ir kada reikalinga vizualizacija? Spręsti šiuos klausimus gali padėti naujos technologijos, kuriomis pats architektas gali greitai ir lengvai sukurti realistišką projekto vizualizaciją, ją keisti ir animuoti realiuoju laiku, pristatydamas užsakovui siūlomas architektūrines projekto idėjas. Šios technologijos atveria naujas klientų ir architektų santykių galimybes.


Daugiau...
0123

Geriausias susisiekimo infrastruktūros BIM projektas - Tunelinis viadukas A2 kelyje (UAB „Kelprojektas“)

 

Projekto teikėjas Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
UAB „Kelprojektas“ A2 kelias - 10,127km 2016 10 - 2017 03 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos UAB „Kelprojektas“


Projektas parengtas naudojant Revit centrinio failo filosofiją, suteikiančią galimybę keliems inžinieriams dirbti prie vieno failo vienu metu. Siekiant tikslumo, iš Civil3D programos buvo eksportuoti projektiniai kelių paviršiai, kurie buvo vėliau perkelti į Revit programą. Paviršių trianguliacijos tikslumas buvo užtikrintas failą importuojant per algoritmą, parašytą Dynamo aplinkoje. Pagal paviršius buvo algoritmiškai sugeneruota nuovažos polių sienutė (Dynamo). Visos gelžbetoninės konstrukcijos buvo suarmuotos erdvine armatūra. Tai leido išvengti galimų kritinių susikirtimų ir priimti racionalius sprendimus. Konstrukcijų BIM modelis leido sugeneruoti automatinius medžiagų kiekių žiniaraščius, automatiškai pateikti polių koordinates bei altitudes ir lengvai sugeneruoti reikiamus pjūvius detaliam konstrukcijų vaizdavimui.