Bendradarbiavimas BIM srityje: VšĮ „Skaitmeninė statyba” pasirašė sutartį su VGTU

Birželio 5 d. VšĮ „Skaitmeninė statyba” oficialiai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) ir taip raštiškai įformino sėkmingai besivystančią šių organizacijų partnerystę. 


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

Esame pasirengę padėti Lietuvai

Europos statybos pramonės federacijos (FIEC) viceprezidentas Kjetilas Tonningas Visi kalba apie skaitmeninimą ir apie tai, kaip Europos įstatymų leidėjai dirba su iniciatyvomis, kurios visose pramonės srityseremia BIM. Ypač svarbu užtikrinti, kad nė vienakompanija nebūtų palikta nuošalyje ir būtų skatinamas bendradarbiavimas bei keitimasis duomenimis. Šiuo metu reikia išspręsti daug probleminių klausimų, tad FIEC intensyviai dirba siekdama Europos Komisijoje (EK) išspręsti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria rangovai.


Daugiau...
012

Viešbučio ir gyvenamųjų namų kompleksas (UAB „Merko statyba“)

 

Projekto teikėjas Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai Generalinis rangovas
UAB „Merko būstas“ Ceikinių g. 3, Vilnius 2016.01–2016.12 UAB „Merko būstas“ UAB „Unitectus“ UAB Merko statyba

 

Nepaisant didelės projekto apimties ir įtempto laiko grafiko, BIM buvo pasirinktas koordinacijai ir bendradarbiavimui.

Pagrindiniai taikymo būdai: projektavimas ir projekto koordinavimas 3D aplinkoje, numatant galimus nesusipratimus statybos etape ir jų sprendimus; 2D brėžinių leidimas pagal naujausius modelius ir kiekių ištraukimas iš jų.

Papildomai buvo daromas būsimos statybvietės modelis, statinių elementų sujungimas su laiko grafiku. Tai leido sekti ir lyginti numatytą darbų eigą su realia situacija.

Pasitelkus naujausias technologijas buvo padaryti virtualios realybės modeliai, kurie sujungė esamą situaciją su 3D modeliais. Tai leido numatyti būsimų pastatų įkomponavimą į aplinką.

Projektas yra vystomas pagal šiuo metu plačiausiai taikomą tarptautinį tvarių pastatų vertinimo standartą bei sertifikavimo sistemą BREEAM. 3D modelių integravimas su analizės programomis ženkliai padėjo sumažinti laiko sąnaudas atliekant pastato BREEAM skaičiavimus ir rengiant ataskaitas.

Projektuotojų atliktas darbas su modeliais ir jų informacija yra sėkmingai perduota į statybos aikštelę tolimesniems taikymo būdams.