Startavo BIM mokymai

Rugsėjo 20 d. Vilniuje įvyko pirmieji mokymai pagal studijų programą „Statinio informacijos modeliavimas BIM: I lygis“. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.


Daugiau...

KTU ir Skandinavijos universitetų atstovai domėjosi skaitmenine statyba Lietuvoje

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas kartu su partneriais – Tamperės technologijos universitetu (Suomija), Norvegijos mokslų ir technologijų universitetu (Norvegija), Via Universiteto koledžu (Danija) 2017-2018 metais vykdo aukštųjų mokyklų studijų programų ir jų dėstymo metodų tobulinimui architektūros ir statybos inžinerijos srityse skirtą projektą. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas projektavimo ir inovatyvių technologinių sprendimų suderinamumui ir pritaikomumui naudojant BIM metodologiją bei plėtojant aukštųjų mokyklų ir kitų organizacijų, suinteresuotų BIM ​​įgyvendinimu, bendradarbiavimą Šiaurės Europos regiono šalyse.


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

BIM verčia keisti požiūrį į specialistų ugdymą

Dr. DARIUS PUPEIKIS, KTU Statybos ir architektūros fakultetas   Žinias ir gebėjimus BIM srityje tikslinga vadinti kompetencijomis, o jų poreikį jaučia projekto ir jo dalių vadovai, statybos ir techninės priežiūros vadovai, statinių eksploatacijos ar valdymo specialistai ir kt. Būtina suprasti, kad dauguma atvejų skaitmeninant procesus reikalingos papildomos ir tarpdalykinės specialistų kompetencijos, kurios su jau turimomis žiniomis ir gebėjimais įgalintų BIM procesą vykti sklandžiai. 


Daugiau...
0123

Viešbučio ir gyvenamųjų namų kompleksas (UAB „Merko statyba“)

 

Projekto teikėjas Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai Generalinis rangovas
UAB „Merko būstas“ Ceikinių g. 3, Vilnius 2016.01–2016.12 UAB „Merko būstas“ UAB „Unitectus“ UAB Merko statyba

 

Nepaisant didelės projekto apimties ir įtempto laiko grafiko, BIM buvo pasirinktas koordinacijai ir bendradarbiavimui.

Pagrindiniai taikymo būdai: projektavimas ir projekto koordinavimas 3D aplinkoje, numatant galimus nesusipratimus statybos etape ir jų sprendimus; 2D brėžinių leidimas pagal naujausius modelius ir kiekių ištraukimas iš jų.

Papildomai buvo daromas būsimos statybvietės modelis, statinių elementų sujungimas su laiko grafiku. Tai leido sekti ir lyginti numatytą darbų eigą su realia situacija.

Pasitelkus naujausias technologijas buvo padaryti virtualios realybės modeliai, kurie sujungė esamą situaciją su 3D modeliais. Tai leido numatyti būsimų pastatų įkomponavimą į aplinką.

Projektas yra vystomas pagal šiuo metu plačiausiai taikomą tarptautinį tvarių pastatų vertinimo standartą bei sertifikavimo sistemą BREEAM. 3D modelių integravimas su analizės programomis ženkliai padėjo sumažinti laiko sąnaudas atliekant pastato BREEAM skaičiavimus ir rengiant ataskaitas.

Projektuotojų atliktas darbas su modeliais ir jų informacija yra sėkmingai perduota į statybos aikštelę tolimesniems taikymo būdams.