Startavo BIM mokymai

Rugsėjo 20 d. Vilniuje įvyko pirmieji mokymai pagal studijų programą „Statinio informacijos modeliavimas BIM: I lygis“. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.


Daugiau...

KTU ir Skandinavijos universitetų atstovai domėjosi skaitmenine statyba Lietuvoje

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas kartu su partneriais – Tamperės technologijos universitetu (Suomija), Norvegijos mokslų ir technologijų universitetu (Norvegija), Via Universiteto koledžu (Danija) 2017-2018 metais vykdo aukštųjų mokyklų studijų programų ir jų dėstymo metodų tobulinimui architektūros ir statybos inžinerijos srityse skirtą projektą. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas projektavimo ir inovatyvių technologinių sprendimų suderinamumui ir pritaikomumui naudojant BIM metodologiją bei plėtojant aukštųjų mokyklų ir kitų organizacijų, suinteresuotų BIM ​​įgyvendinimu, bendradarbiavimą Šiaurės Europos regiono šalyse.


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

BIM verčia keisti požiūrį į specialistų ugdymą

Dr. DARIUS PUPEIKIS, KTU Statybos ir architektūros fakultetas   Žinias ir gebėjimus BIM srityje tikslinga vadinti kompetencijomis, o jų poreikį jaučia projekto ir jo dalių vadovai, statybos ir techninės priežiūros vadovai, statinių eksploatacijos ar valdymo specialistai ir kt. Būtina suprasti, kad dauguma atvejų skaitmeninant procesus reikalingos papildomos ir tarpdalykinės specialistų kompetencijos, kurios su jau turimomis žiniomis ir gebėjimais įgalintų BIM procesą vykti sklandžiai. 


Daugiau...
0123

Techninės priežiūros stoties Palemono g. 78F, Kaune, Rekonstravimo projektas (UAB „Geležinkelių projektavimas“)

 

Projekto teikėjas Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Statybos etapo pradžia ir pabaiga Eksploatacijos pradžia Užsakovas Projektuotojai
UAB „Geležinkelių projektavimas“  Palemono g. 78F, Kaune 2016.08–2017.04 2018 2019 AB „Lietuvos geležinkeliai“, Krovinių vežimo direkcijos Kauno regiono stočių skyrius Eglė Tichonovaitė
 
Pastato projektavimas buvo atliekamas 3D formatu, nustatant komunikacijų padėtį pastate, suplanuojant darbo ir mokymo patalpas. Tokiu būdų, visi projektuotojai savo sprendinius derino tarpusavyje, parenkant optimalų projektuojamo pastato planą ir inžinerinių sistemų išdėstymą.
 
Užsakovui buvo nuolat teikiama atnaujinta 3D vizualinė medžiaga, kurioje buvo matomi projektiniai sprendiniai, pakeitimai, kurie leido greičiau ir efektyviau priimti projektinius sprendinius.
 
Automatizuoto projektavimo sistema leido įvairių sričių inžinieriams dirbti prie skirtingų projekto dalių kompiuterinio tinklo talpykloje iš skirtingų darbo vietų operatyviai kontroliuojant savo kolegų projektinių sprendinių pasikeitimus, užtikrinant komandinį darbą. Komunikavimas ir profesionalus projektų valdymas padėjo visiems komandos nariams vykdyti projektavimo darbus neviršijant skirto biudžeto.