Startavo BIM mokymai

Rugsėjo 20 d. Vilniuje įvyko pirmieji mokymai pagal studijų programą „Statinio informacijos modeliavimas BIM: I lygis“. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.


Daugiau...

KTU ir Skandinavijos universitetų atstovai domėjosi skaitmenine statyba Lietuvoje

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas kartu su partneriais – Tamperės technologijos universitetu (Suomija), Norvegijos mokslų ir technologijų universitetu (Norvegija), Via Universiteto koledžu (Danija) 2017-2018 metais vykdo aukštųjų mokyklų studijų programų ir jų dėstymo metodų tobulinimui architektūros ir statybos inžinerijos srityse skirtą projektą. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas projektavimo ir inovatyvių technologinių sprendimų suderinamumui ir pritaikomumui naudojant BIM metodologiją bei plėtojant aukštųjų mokyklų ir kitų organizacijų, suinteresuotų BIM ​​įgyvendinimu, bendradarbiavimą Šiaurės Europos regiono šalyse.


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

BIM studijos pasiteisino, pradedamas kvalifikacijos kėlimas

Prof. dr. Algirdas Juozapaitis, VGTU Statybos fakulteto dekanas   Vienas svarbiausių naujos kartos statybos inžinerijos mokslų srities specialistų yra statinio projekto BIM vadovas (informacijos vadovas). Tai naujo tipo statybos inžinerijos specialistas, numatantis statinio inžinerinio informacinio modeliavimo technologijų diegimo ir vystymo strategiją projektavimo įmonėse, statytojų, rangovų, gamintojų ir turto valdytojų organizacijose, taip pat kuriantis ir vystantis BIM standartus, vadovaujantis ir koordinuojantis BIM projekto rengimo ir vykdymo procesus. 


Daugiau...
0123

Skaitmeninės statybos iniciatyvos užsienyje

 

Danija

 

Skaitmeninė statyba yra Danijos vyriausybės iniciatyva, kurią remia verslas, turinti užtikrinti Danijos statybos sektoriaus efektyvumą per viešuosius reikalavimus,

Jų tikslas panaudoti tą pačią informaciją visose statybos procesų fazėse.

Nuo 2007 sausio statybos sektoriui iškeltas reikalavimas naudoti Informacines ir Ryšių Technologijas (IRT) komunikacijai elektroniniuose pirkimuose, projektuose bei BIM ir elektroniniuose projekto pridavimuose.

2010 metais buvo išleistos daniška bei angliška skaitmeninės statybos versija, aiškinanti, kas Skaitmeninė Statyba yra ir kaip ji siejasi su Danijos reglamentais.

Nuo 2007 metų statybos įmonės ir konsultantai turi laikytis 10 specifinių reikalvimų susijusių su IRT, jei jie nori dalyvauti konsultacijų paslaugose bei vykdyti viešuosius statybos projektus. Šie reikalavimai galioja visiems projektams viršijantiems 3 milijonus Daniškų kronų (1,39 mln. Litų). Elektroninis projekto atidavimas galioja statybos projektams viršijantiems 15 milijonų Daniškų kronų (6,94 mln. Litų). 3D modelių naudojimas privalomas ir reikalaujamas projektams viršijantiems 20 milijonų Daniškų kronų (9,26 mln. Litų).

Estija

Estija jungiasi į BuildingSMART Nordic organizaciją. 

BIM iniciatyvas, seminarus, viešinimą organizuoja "BIM kompetencijos centras" susidedantis iš 40 statybos verslo ir mokslo skirtingų sričių atstovų.
 "BIM kompetencijos centras" yra ne pelno siekianti organizacija įkurta specialiai Skaitmeninės statybos iniciatyvai Estijoje.
 

Norvegija

Statsbygg (pagrindinis Norvegijos valstybes patarėjas statybos ir nekilnojamo turto klausimais ) kloja pagrindus geresniam ir efektyvesniam statybos procesų ir ūkio valdymui naudojant BIM technologijas statybos industrijoje, kuriame aktyviai dalyvauja dauguma didžiųjų Norvegijos įmonių.

2007 metais Norvegija paskelbė, jog BIM bus naudojams visuose projektuose ir statybos procesuose nuo 2010 metų. 2011 metų lapkričio mėnesį savo tinklapyje paskelbė, jog open-BIM reikalaujamas visuose viešuosiuose statybos projektuose, taip keldami statybos projektų kokybę bei mažindami kaštus.
Statsbygg yra parengusi "Statsbygg BIM Manual", kuris yra įteisintas modeliavimo reglamentas.
 

Suomija

 
BIM naudojimas Suomijoje yra pažengęs labiau, nei kur kitur pasaulyje. Jau 2007 metais atlikto tyrimo metu BIM ir IFC standartu dirbančių programinių įrangų naudojimas Suomijoje siekė 33 proc. (Kiviniemi, 2007). Tame pačiame tyrime pastebėta, jog net 93 proc. Architektūros įmonių naudoja bent dalį BIM projektuose, kur inžinieriai 60 proc.
Senate Properties(valstybinė organizacija konsultuojanti vyriausybę statybos ir nekilnojamo turto klausimais) yra viešas užsakovas vykdantis pilotinius projektus naudojant BIM ir IFC. 
Architektūros, Inžinerijos, Statybos bei Ūkio Valdymo (AIS/ŪV) įmonės yra labai suinteresuotos BIM ir IFC suderinamumu, todėl jos inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant visus projektus.
Parengti keli vadovai statinių informaciniam modeliavimui.
 

Švedija

 
Švedija vejasi Suomiją bei Norvegiją valstybinėmis iniciatyvomis, taip pat pirmauja BIM naudojimu dideliuose ir sudėtinguose infrastruktūros projektuose, tokiuose kaip Stokholmo apylankos ar Stokholmo Miesto Linija.
2009 metais buvo įkurta OpenBIM organizacija rengianti BIM standartus Švedijoje.
OpenBIM - ne pelno siekianti statybos, architektūros, inžinerijos, informacinių technologijų įmonių asociacija, jungianti tokias įmones kaip Skanska, Ramboll, NCC, WSP ir kt.
 

Prancūzija

 
Prancūzijoje, kelios skirtingos įstaigos, pasisako už labiau integruoto BIM standartų priėmimą, siekiant pagerinti programinės įrangos sąveiką ir susikalbėjimą tarp statybos pramonės dalyvių. Viena iš jų yra FFB (pranc. Fédération Française du Batiment. Liet. Prancūzijos statybos federacija), kuri aktyviai remia IFCS Prancūzijos buildingSMART International padalinį .
 

Didžioji Britanija

 
Didžiojoje Britanijoje, CPIC (angl. CONSTRUCTION PROJECT INFORMATION, liet. Statybos projektų informacija) organizacija teikianti gerają praktiką apie statybos informaciją ir yra sudaryta iš didžiųjų JK statybos sektoriaus institucijų;
Ši organizacija inicijavo "Statinio informacinio modelio" (BIM, Builiding information modeling) sąvokos įteisinimą Didžiosios Britanijos statybos sektoriuje;
Komitetas yra sudarytas iš pagrindinių sektoriaus institucijų atstovų, kurios užtikrina, kad kuriamos rekomendacijos ir reglamentai turėtų tvirtą pagrindą pramonės šakoje.
Nacionalinė statybos specifikacija, priklausanti Karališkajam britų architektų institutui (RIBA, Royal Institute of British Architects) 2011 kovą išleido statinio informacinio modeliavimo ataskaitą  - nuodugnų tyrimą apie BIM taikymą Jungtinėje Karalystėje. Apskritojo stalo diskusijoje 2011 gegužę JK vyriausybės statybos patarėjas Paul Morrell paragino BIM naudojimą Jungtinės Karalystės vyriausybės statybos projektuose viršijančiuose 5 milijonus svarų sterlingų. 
2011 birželio mėn. JK vyriausybė paskelbė statinio informacinio modeliavimo (BIM), darbo grupės strategiją - šioje ataskaitoje paskelbė apie vyriausybės ketinimą reikalauti projektuose BIM (su pilnai elektronine projekto ir turto informacijos, dokumentacija ir kitais duomenimis) savo projektuose nuo 2016 m.
 

Šveicarija

 
Nuo 2009 m. Šveicarijoje įkurta "buildingSMART Schweiz". Ji sukurta kaip nacionalinės ir tarptautinės naujų technologijų taikymo praktikoje, plėtros asociacija, skatinant ir atkreipianti dėmesį į būdus, kuriais informacinių technologijų teikiamos galimybes gali padėti statybų pramonei dirbti efektyviau. Tai daroma renginių (paskaitos, seminarai, informaciniai biuleteniai ir dienoraščio, taip pat konkursai) pagalba.
Šią organizaciją sudaro projektuotojų, architektų, dizainerių, gamintojų, prekybininkų, nekilnojamojo turto vystytojų verslo atstovai bei statybos pusę atstovaujančios valstybinės organizacijos, atliekančios reguliavimo funkciją.
 

Čekija

 
Čekijos BIM iniciatyvas vysto organizacija CzBIM - Čekijos BIM konsulatas, kuri yra pirma institucija bandanti įdiegti BIM sprendimus statybos procesuose, moksle, standartuose ir reglamentuose, Čekijoje.
CzBIM - Čekijos BIM ekspertų taryba sudaryta iš srities specialistų, verslo ir mokslo atstovų.
Kuriamas BIM Čekiškas BIM standartas.
CzBIM turi savo BIM akademiją, kurioje rinkos dalyviai mokomi aukštosios mokyklos lygio programą. Ši programa dar nėra pripažinta, tačiau ją globoja Prahos universiteto Civilinės inžinerijos fakultetas. Šioje akademijoje galima įgyti BIM vadovo specialybę.
 

Lenkija

 
BIM patirtis Lenkijoje yra didelė. Projektai vystomi nuo 2008 metų, todėl Lenkijos specialistai įgyjo daug geros patirties projektuose.
Lenkija bendradarbiauja su buildingSMART alijansu.
Lenkijos bendraumuonė labai aktyviai bendrauja šia tema bei kuria grupes, kuriose dalinasi savo patirtimi.
Šias iniciatyvas organizuoja statybų verslo atstovai - inžinieriai, statybininkai, architektai.
 

Ispanija

 
2010 rugpjūčio mėn. įkūrta pirmoji Ispanijos specialistų, įmonių ir įstaigų asociacija "Colectivo BIM Espana" dirbanti konkrečiai su BIM technologijos sklaida, moksliniais tyrimais ir technologijos plėtra.
"Colectivo BIM Espana", tuo pačiu metu, skatina institucinį BIM technologijos pripažinimą kaip novatorišką ir pažangų bei pabrėžti jos naudą. Šiems tikslams, asociacija išlaikoma organizuojant  WEB 2.0, gyvus renginius, susitarimais su institucijų ir įmonių, ir programinės įrangos gamintojais, kuria naudoja mokslinių tyrimų rezultatus savo bendrovėse.
Grupę sudaro Ispanijos architektų, interjero dizainerių, inžinierių, statybininkų, užsakovų, pramoninkų ir valstybinių institucijų atstovai ir kiti suprantantys BIM technologijos poreikį architektūros, statybos ir inžinerijos pasaulyje.
 

Portugalija

 
Portugalijos BIM iniciatyvas vykdo Portugalijos statybų technologinė platforma kartu su GT BIM - BIM darbo grupe. Šią grupę sudaro asocijuota architektų, planuotojų, statybininkų, inžinierių ir kiti su statybos sektoriumi susiję dalyvių sąjunga.
2012 metų lapkričio mėnesį surengtas pirmasis seminaras ir dirbtuvės iš ciklo BIMForum, BIM tema Portugalijoje, pavadinimu "BIM Portugalijoje: naujausia šiandien ir ateitis".
Po šio renginio pradėti žingsniai formuojant nacionalinius BIM standartus, pirmiausia pagal tai kas daroma kitose šalyse. Suderinamumas, procesų standartizavimas, integruotos projekto komandos, bendradarbiavimo tinklo suformavimas, šios sritys pabrėžiamos kaip pagrindinės ir būtinos norint optimizuoti BIM diegimą šalyje.
 

Italija

 
BAEC - Italijos statybos asociacija įkūrė projektą InnovANCE ir rengia demonstracinius projektus, kuriuos aktyviai viešina viešojoje erdvėje
InnovANCE projektas yra gerai finansuojamas, skirti 16,3 mln eurų iš Ūkio ministerijos inovacijų paramos programos "Industry 2015"
Šio projeko partneriai yra ANCENERGIA , tai statybos sektoriaus įmonių, priklausančių  ANCE (ital. Associazione nazionale costruttori edili, liet. Nacionalinė statybininkų asociacija).