Startavo BIM mokymai

Rugsėjo 20 d. Vilniuje įvyko pirmieji mokymai pagal studijų programą „Statinio informacijos modeliavimas BIM: I lygis“. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.


Daugiau...

KTU ir Skandinavijos universitetų atstovai domėjosi skaitmenine statyba Lietuvoje

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas kartu su partneriais – Tamperės technologijos universitetu (Suomija), Norvegijos mokslų ir technologijų universitetu (Norvegija), Via Universiteto koledžu (Danija) 2017-2018 metais vykdo aukštųjų mokyklų studijų programų ir jų dėstymo metodų tobulinimui architektūros ir statybos inžinerijos srityse skirtą projektą. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas projektavimo ir inovatyvių technologinių sprendimų suderinamumui ir pritaikomumui naudojant BIM metodologiją bei plėtojant aukštųjų mokyklų ir kitų organizacijų, suinteresuotų BIM ​​įgyvendinimu, bendradarbiavimą Šiaurės Europos regiono šalyse.


Daugiau...

Išleistas almanachas „Skaitmeninė statyba 2016“. Kviečiame skaityti el. versiją!

Tai BIM metodologijos ir susijusių sprendimų, procesų, technologijų bei skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje ir pasaulyje aktualijų pristatymui skirtas žurnalas.


Daugiau...

BIM studijos pasiteisino, pradedamas kvalifikacijos kėlimas

Prof. dr. Algirdas Juozapaitis, VGTU Statybos fakulteto dekanas   Vienas svarbiausių naujos kartos statybos inžinerijos mokslų srities specialistų yra statinio projekto BIM vadovas (informacijos vadovas). Tai naujo tipo statybos inžinerijos specialistas, numatantis statinio inžinerinio informacinio modeliavimo technologijų diegimo ir vystymo strategiją projektavimo įmonėse, statytojų, rangovų, gamintojų ir turto valdytojų organizacijose, taip pat kuriantis ir vystantis BIM standartus, vadovaujantis ir koordinuojantis BIM projekto rengimo ir vykdymo procesus. 


Daugiau...
0123

„EU BIM Task Group“ parengė ir paskelbė BIM diegimo Europos viešajame sektoriuje vadovą

ES valstybių narių ir Europos Komisijos iniciatyva įsteigta „EU BIM Task Group“ parengė ir 2017 metų liepos 6 d. viešai paskelbė Statinio informacinio modeliavimo (BIM) diegimo Europos viešajame sektoriuje vadovą (angl. Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector). 

Vadovą galite peržiūrėti „EU BIM Task Group“ tinklalapyje arba parsisiųsti PDF formatu paspaudę šią nuorodą: http://www.eubim.eu/handbook/

Vadovo tikslas – suteikti strategines rekomendacijas Europos viešajam sektoriui dėl BIM įdiegimo nacionaliniu, regioniniu ar nekilnojamąjį turtą valdančių subjektų lygmeniu. Vadove surinkta bendra Europos valstybių viešojo sektoriaus nekilnojamojo turto, infrastruktūros savininkų, valdytojų, politikos formuotojų patirtis ir išdėstyti bendrieji BIM diegimo ir taikymo, formuojant nacionalinę statybos sektoriaus ir su juo susijusių pirkimų politiką, principai. 

„EU BIM Task Group“grupę sudaro viešojo sektoriaus užsakovai (statytojai), infrastruktūros savininkai, valdytojai ir politikos formuotojai iš daugiau kaip 20-ies Europos valstybių. Grupės veikloje dalyvavimo ir Lietuvos institucijų, organizacijų (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, valstybės įmonės „Turto bankas“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“) atstovai. 

Grupės veikla ir šio vadovo parengimas iš dalies finansuotas Europos Komisijos, kuri remia Europos valstybių statybos sektorių skaitmeninimo iniciatyvas, nuoseklų ir pagal galimybes harmonizuotą BIM diegimą ir taikymą Europos viešojo sektoriaus įgyvendinamuose statinių statybos projektuose. 

LR Aplinkos ministerijos atstovų teigimu, Vadove pateiktos rekomendacijos atliepia ir patvirtina iki šiol Lietuvoje atliktų žingsnių nacionalinio statybos sektoriaus skaitmeninimo kryptimi teisingumą ir pagrįstumą, kartu skatina ir kviečia dar glaudžiau bendradarbiauti viešąjį, privatų sektorių siekiant spartesnio bendrų statybos sektoriaus skaitmeninimo tikslų įgyvendinimo.