VšĮ „Skaitmeninė statyba“ atstovai dalyvavo buildingSMART International suvažiavime

Spalio 30 – lapkričio 2 dienomis Londone vyko tarptautinio buildingSMART aljanso suvažiavimas. Tarptautinių BIM standartų vystymo organizacijos renginyje dalyvavo VšĮ „Skaitmeninė statyba“ atstovai Dalius Gedvilas ir Vaidotas Šarka.


Daugiau...

Dalininkai sutarė dėl BIM mokymų ir specialistų atestavimo, narystės buildingSMART

VšĮ „Skaitmeninė statyba“ dalininkų susirinkime spalio 24 d. buvo svarstomi BIM specialistų mokymo, kompetencijų vertinimo, narystės buildingSMART aljanse, pasiruošimo skaitmeninės statybos renginiams parodoje RESTA ir kiti klausimai.


Daugiau...

Startavo BIM mokymai

Rugsėjo 20 d. Vilniuje įvyko pirmieji mokymai pagal studijų programą „Statinio informacijos modeliavimas BIM: I lygis“. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.


Daugiau...

Esminių statinio reikalavimų reikšmė BIM modelyje

Prof. dr. Sigitas Mitkus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto teisės katedros vedėjas   Viena svarbiausių statinio naudojimo ir priežiūros funkcijų yra atsiradusių defektų šalinimas atliekant paprastąjį (einamąjį) ir kapitalinį remontą. Statinių naudotojai puikiai žino, kad statinio garantiniu laikotarpiu (paprastai jis trunka 5 metus, paslėptų darbų – 10 metų, o tyčia paslėptų defektų – 20 metų) defektus savo sąskaitą turi taisyti rangovas.


Daugiau...
0123

Dalininkai sutarė dėl BIM mokymų ir specialistų atestavimo, narystės buildingSMART

VšĮ „Skaitmeninė statyba“ dalininkų susirinkime spalio 24 d. buvo svarstomi BIM specialistų mokymo, kompetencijų vertinimo, narystės buildingSMART aljanse, pasiruošimo skaitmeninės statybos renginiams parodoje RESTA ir kiti klausimai.

Dalininkai sutarė, kad rinkai siūlomi VšĮ „Skaitmeninė statyba“ BIM mokymai turėtų būti suderinti su atsakingomis institucijomis ir tapti formalaus kvalifikacijos tobulinimo dalimi. Be to, specialistų mokymai turi atitikti tarptautinio buildingSMART aljanso kompetencijų pripažinimo kryptį ir principus.

Susirinkime pritarta, kad VšĮ „Skaitmeninė statyba“ tęstų pasirengimą vykdyti BIM specialistų kompetencijų vertinimą Lietuvoje. Siekiama, kad VšĮ „Skaitmeninė statyba“ išduodami kompetenciją patvirtinantys dokumentai būtų pripažįstami ir kitose šalyse.

„Skaitmeninės statybos“ dalyvavimas buildingSMART aljanso veikloje – kitas klausimas, kuris buvo aptartas susirinkimo metu. Dalininkai pritarė, kad VšĮ „Skaitmeninė statyba“ liktų buildingSMART Nordic skyriaus dalimi, sutinkant mokėti skyriaus nariams privalomą mokestį.

Susirinkimo dalyviai taip pat pritarė tradicinėmis tapusių veiklų tęstinumui: specialaus leidinio – almanacho „Skaitmeninė statyba“ naujam leidimui, konkurso „Lietuvos BIM projektai“, konferencijos „Skaitmeninė statyba. Vilnius“ ir kitų renginių, vyksiančių pavasarį parodos RESTA metu, organizavimui.