Į viršų
Žinios ir patirtis – sėkmingo BIM projekto įgyvendinimo garantas
2022 27 spalio

2022 m. įsigaliojo prievolė taikyti statinio informacinio modeliavimo BIM metodus projektuojant, statant ir įrengiant viešojo sektoriaus objektus. Tačiau kaip užtikrinti, kad BIM įgyvendinimas ir BIM technologijų naudojimas būtų nuoseklus, kurtų pridėtinę vertę ir užtikrintų, kad tikslai bus įgyvendinti sėkmingai?

Statybos sektoriaus skaitmeninimas

BIM taikymas Lietuvoje jau nestebina ir BIM technologijos kasmet taikomos vis plačiau. Ypač pastebima privačiojo sektoriaus pažanga ir augantis skaitmeninės informacijos panaudojimas visose projekto įgyvendinimo stadijose. Skaitmeninė informacija naudojama ne tik užtikrinant kokybę, bet ir efektyviai planuojant projekto įgyvendinimo grafiką bei biudžetą. Nekilnojamojo turto vystytojai ir investuotojai taip pat kelia aktualius statinio eksploatavimo ir turto valdymo klausimus.

Naujų technologijų ir efektyvių metodikų įsisavinimą privačiajame sektoriuje lemia poreikis augti ir didinti konkurencingumą. Nors viešajame sektoriuje galime pastebėti didesnį nusistatymą prieš skaitmeninimą, čia taip pat turime gerų pavyzdžių. Štai UAB Vilniaus vystymo kompanija BIM sprendimus taiko savo projektuose ir mato didelę naudą.

2021 m. pabaigoje įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas „Dėl reikalavimų ir kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymų“ ir prievolė taikyti BIM viešojo sektoriaus dalyviams. Tačiau šio nutarimo dar nelydi dokumentai, paaiškinantys, kaip taikyti BIM, nėra reglamentų ir standartų. Todėl, norint pasiekti išsikeltus tikslus, gerinti efektyvumą ir išvengti galimų rizikų, reikėtų vadovautis pasauline gerąja praktika ir tendencijomis. Kas svarbu siekiant gerų BIM rezultatų ir nuo ko pradėti?

Teorinės ir praktinės žinios

Visų pirma, turime suprasti, kas yra BIM, kaip veikia BIM procesai ir kokią naudą jie gali suteikti atliekant kasdienes užduotis. Tik turėdami bazinį žinių bagažą, galime galvoti apie bandomąjį projektą skaitmeninėje erdvėje.

BIM nėra įrankis, instrumentas ar modelis. BIM – skaitmeninių projektų rengimo ir valdymo metodika, leidžianti dirbti efektyviau ir našiau naudojant pažangias technologijas bei įrankius. Efektyviam rezultatui būtini aiškūs reikalavimai, detalus planas ir kontrolė. Todėl vien bazinių teorinių žinių neužtenka, nes svarbiausia – BIM taikymas praktikoje ir sukaupta patirtis.

Užsakovo keliami reikalavimai (EIR)

Norėdamas gauti kokybišką rezultatą, užsakovas turi pateikti aiškius reikalavimus. BIM metodika yra per plati, kad galėtume ją aprašyti keliais sakiniais. BIM neleidžia atsisakyti tradicinių procesų ir apima visus projekto rengimo ir įgyvendinimo etapus. Todėl nustatomi statytojo (užsakovo) reikalavimai statinio informacinio modelio BIM rengimui (Employer Information Requirements, EIR).

Nagrinėdami užsakovo reikalavimus, turime atsakyti į klausimą, kodėl mums reikia skaitmeninio projekto ir kam jį panaudosime projekto gyvavimo ciklo metu.

Tokiu būdu skaitmeninio projekto įgyvendinimo reikalavimai tampa detalesni, apibrėžiamos projekto komandos atsakomybių ribos ir paaiškėja, kokio rezultato tikisi užsakovas. Jei neįsivaizduojate, kokie gali būti užsakovo keliami reikalavimai skaitmeniniam projekto įgyvendinimui, tikėtina, kad dar trūksta teorinių žinių apie BIM metodiką ir jos taikymo principus.

BIM įgyvendinimo planas (BEP)

Detalus skaitmeninio projekto įgyvendinimo planas (BIM Execution Plan, BEP) reikalingas tam, kad visi projekto komandos nariai žinotų, kaip bus organizuojamas procesas, ir kad būtų pasiekti visi užsakovo iškelti reikalavimai.

BEP dokumentą galime palyginti su statyboje naudojamomis technologinėmis kortelėmis: jose taip pat detaliai aprašomi planuojamo darbo procesai. Technologinės kortelės dabar vis retesnės, nes standartiniams procesams ar darbams atlikti paprastai užtenka teorinių žinių ir praktinių įgūdžių.

Vis dėlto BIM metodika apima ne vieną konkretų techninį ar technologinį procesą, o visus įgyvendinant projektą atliekamus procesus. Antra, BIM metodika per plati, kad visi projekto dalyviai ją suprastų vienodai ir tinkamai.

Todėl būtina parengti detalų planą: kas, kada, kaip ir kokiais įrankiais turi būti atlikta, kad būtų pasiektas užsakovą tenkinantis rezultatas. Tam irgi reikia turėti pakankamai teorinių žinių.

BIM vadovas

Net ir aiškiai išdėstyti reikalavimai ir detalus proceso įgyvendinimo planas neužtikrina, kad bus pasiektas visą projekto komandą tenkinantis rezultatas.

Statybos aikštelėje turime techninės priežiūros vadovą, atsakingą už kontrolę. Tad, ir taikydami BIM metodiką, privalome turėti už BIM atsakingą žmogų (BIM vadovą ar koordinatorių), tikrinantį, ar atliekami darbai atitinka BEP dokumente aprašytus procesus. BIM metodika palyginti naujas dalykas mūsų rinkoje, todėl turėti patyrusį specialistą yra būtina.

Nuo ko pradėti?

  • Visų pirma, įvertinkite savo ir projekto komandos narių teorinių ir praktinių žinių lygį. Skirkite pakankamai laiko bei dėmesio mokymuisi ir susipažinimui su BIM metodika. Mokykitės iš patyrusių BIM vadovų praktikų, konsultuokitės su profesionalais.
  • Užsakovo reikalavimai (EIR) bus atskaitos taškas visai projekto komandai ir atsakys į klausimus, kas turi būti paruošta ir koks galutinis rezultatas. Jei esate statytojas, būsite atsakingas už šio dokumento pateikimą.
  • BIM įgyvendinimo planas (BEP) – detalus proceso aprašymas – būtinas ne tik visai projekto komandai, bet ir užsakovui. Jau ankstyvoje projekto įgyvendinimo stadijoje užsakovas gali įvertinti, ar numatyti procesai tinkami norint sėkmingai įgyvendinti projektą. Jei esate projektuotojas arba rangovas, būsite atsakingi už šio dokumento pateikimą.
  • BIM vadovas. Jei neturite pakankamai praktikos, kreipkitės į specialistus. Jie ne tik užtikrins sėkmingą projekto įgyvendinimą, bet suteiks papildomų žinių projekto skaitmeninimo klausimais ir patars, kaip elgtis nestandartinėse situacijose, susijusiose su skaitmeninės informacijos pateikimu ir panaudojimu visuose projekto įgyvendinimo etapuose.

 

Nerijus Kurcevičius

UAB „Baltic BIM Management“ generalinis direktorius

 

Kitos aktualijos
2021 15 vasario
Su Vasario 16-ąją – Nepriklausomos Lietuvos gimtadieniu!

Vasario 16-oji primena mums apie visus patriotus, kurie grąžino Lietuvos…

2019 22 sausio
Atidarytas „Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centras“ (IMIC)

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultete (KTU SAF) atidarytas…