Į viršų
Naudinga informacija

Standartus galite rasti Lietuvos standartizacijos departamento parduotuvėje https://eshop.lsd.lt

 

 

 
Paskirtis Pavadinimas Standartas
Aprašyti procesus IDM

Information Delivery Manual

ISO 29481-1

ISO 29481-2

Informacijos/duomenų perdavimas IFC

Industry Foundation Class

ISO 16739
Keičia koordinaciją BCF

BIM Collaboration Format

buildingSMART BCF
Nustato terminus IFD

International Framework for dictonaries

ISO 12006-3

buildingSMART Data Dictionary

Procesų keitimas į techninius reikalavimus MVD

Model View Definitions

buildingSMART MVD

Lietuvių kalba

 

Anglų kalba – http://www.eubim.eu/handbook/

 

2017 m. liepa.

Vadovo tikslas – suteikti strategines rekomendacijas Europos viešajam sektoriui dėl BIM įdiegimo nacionaliniu, regioniniu ar nekilnojamąjį turtą valdančių subjektų lygmeniu. Vadove surinkta bendra Europos valstybių viešojo sektoriaus nekilnojamojo turto, infrastruktūros savininkų, valdytojų, politikos formuotojų patirtis ir išdėstyti bendrieji BIM diegimo ir taikymo, formuojant nacionalinę statybos sektoriaus ir su juo susijusių pirkimų politiką, principai.

BuildingSMART sertifikuotų programinės įrangos produktų,  atitinkančių OpenBIM kriterijus, sąrašas.

NUORODA