Į viršų
BIM mokymai

Kvalifikacijos kėlimo mokymai „Statinio informacijos modeliavimas BIM“

Statybos proceso skaitmeninimo „Statinio informacijos modeliavimas BIM“ mokymo programos tikslas – suteikti bendrąsias statybos proceso skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo (BIM) žinias ir suformuoti dalykinius gebėjimus jas taikyti praktinėje veikloje.

Šį kursą išklausę klausytojai gebės dirbti su BIM procese taikomais įrankiais, suprasti statybų informacijos rengimo, saugojimo ir valdymo bendruosius principus.

Darbuotojai baigę mokymo programas gaus kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus.

Mokymų trukmė – dvi dienos po 8 valandas.

„Statinio informacijos modeliavimas BIM“ mokymo programas galite rasti čia: BIM I, BIM IIBIM III.

Kursų kaina (vienam žmogui): BIM I – 295 Eur., BIM II – 300 Eur, BIM III – 300 Eur.

Artimiausi mokymai (vyksta registracija):

 • „Statinio informacijos modeliavimas BIM I“. Gegužės 3-4 d. Vilnius

 • „Statinio informacijos modeliavimas BIM III“. Gegužės 8-9 d. Vilnius

 • „Statinio informacijos modeliavimas BIM II“. Gegužės 15-16 d. Kaunas

 • „Statinio informacijos modeliavimas BIM II“. Gegužės 24-25 d. Vilnius

Preliminarus būsimų mokymų tvarkaraštis

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

 

Mokymų lektoriai ir jų dėstomos temos:

 • BIM objektai. BIM modeliai (BIM III)
 • BIM informacinio modelio išvystymo lygiai (LOD) (BIM III)
 • Klasifikatoriai (BIM III)
 • Bendra projekto duomenų valdymo aplinka BIM (BIM III)
 • BIM diegimas statybos projekte, informacijos valdymo specifikacija (BIM III)
 • BIM projekto vystymo proceso planavimas: užsakovo informacijos reikalavimai, BIM projekto vykdymo planas, sutartiniai santykiai BIM projekte (BIM III)
 • Integruoto statybos projekto vystymo procesas (IPD) (BIM II)
 • Darbo su vaizdiniais ir grafiniais skaitmeniniais duomenimis (CAD, PDF ir kt.) bendrieji principai (BIM I)
 • BIM modelio rezultatai ir panaudojimo būdai statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijose (BIM II)
 • Integruoto statybos projekto vystymo procesas (IPD) (BIM II)
 • BIM objektai. BIM modeliai (BIM III)
 • BIM informacinio modelio išvystymo lygiai (LOD) (BIM III)
 • Klasifikatoriai (BIM III)
 • Statinio statybos techninių, technologinių, ekonominių, laiko ir kitų rodiklių planavimo ir įgyvendinimo IT priemonėmis bendrieji principai (BIM I)
 • Statinio statybos techninių, technologinių, ekonominių, laiko ir kitų rodiklių planavimo ir įgyvendinimo IT priemonėmis bendrieji principai (BIM I)
 • Statinio statybos eigos bei rezultatų skaitmeninis fiksavimas ir dokumentavimas (BIM I)
 • BIM modelio rezultatai ir panaudojimo būdai statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijose (BIM II)
 • Statybos proceso skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo pagrindai (BIM I)
 • BIM panaudojimo informacijai ir duomenims statybos procese valdyti būdai, priemonės ir galimybės (BIM I)
 • BIM dimensijos (BIM II)
 • BIM sferos: technologijos, procesai, dalyviai (BIM II)
 • Statybos projekto etapai pagal statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijas (BIM II)
 • BIM integracija. Duomenų mainai ir duomenų mainų formatai. IFC informacijos mainų standartas (BIM III)
 • BIM standartai ir reikalavimai. BIM projekto dalyvių rolės ir atsakomybės (BIM III)
 • Veikiančių elektroninių paslaugų naudojimas statybos procese (BIM I)
 • Darbo su vaizdiniais ir grafiniais skaitmeniniais duomenimis (CAD, PDF ir kt.) bendrieji principai (BIM I)
 • Statinio statybos techninių, technologinių, ekonominių, laiko ir kitų rodiklių planavimo ir įgyvendinimo IT priemonėmis bendrieji principai (BIM I)
 • Statinio statybos eigos bei rezultatų skaitmeninis fiksavimas ir dokumentavimas (BIM I)
 • BIM modelio panaudojimo atvejai statybos ir gamybos etapuose (BIM II)
 • Integruoto statybos projekto vystymo procesas (IPD) (BIM II)