Į viršų
BIM mokymai

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Statinio informacijos modeliavimas BIM“

Statybos proceso skaitmeninimo „Statinio informacijos modeliavimas BIM“ kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos tikslas – suteikti bendrąsias statybos proceso skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo (BIM) žinias ir suformuoti dalykinius gebėjimus jas taikyti praktinėje veikloje. Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa skirta statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams. Šį kursą išklausę klausytojai gebės dirbti su BIM procese taikomais įrankiais, suprasti statybų informacijos rengimo, saugojimo ir valdymo bendruosius principus.

Mokymų programos patvirtintos VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir suderintos su LR Aplinkos ministerija. Mokymų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys pažymėjimai.

Mokymai vyksta nuotoliniu būdu, jų trukmė – dvi dienos po 8 valandas.

Nuotolinių (online) kursų kaina vienam žmogui: BIM I (pradedantiesiems) – 200 Eur., BIM II – 200 Eur, BIM III (pažengusiems) – 200 Eur.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa sudaryta iš trijų skirtingų modulių:

Tikslas – suteikti atestuotiems vadovams, bendrąsias statybos proceso skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo (BIM) žinias bei suformuoti dalykinius gebėjimus jas taikyti siekiant įsisavinti, praktinėje veikloje naudoti ir plėtoti statinio inžinerinio informacinio modeliavimo specialiąsias žinias, metodus ir technologijas. Mokymo programa – BIM I

Tikslas – suteikti atestuotiems vadovams žinias apie BIM metodologijos esmę ir jos taikymą statybos procese; suformuoti bendruosius gebėjimus taikyti šias žinias siekiant naudoti ir plėtoti praktinėje veikloje statinio informacinio modeliavimo specialiąsias žinias, metodus ir technologijas; suteikti žinias ir gebėjimus, reikalingus pradėti dirbti su BIM procese taikomais įrankiais, suprasti informacijos rengimo saugojimo ir valdymo bendruosius principus. Mokymo programa – BIM II

Tikslas – suteikti specialias kompetencijas atestuotiems vadovams, reikalingas dirbant statinio planavimo, projektavimo, statybos, kontrolės etapuose, naudojant BIM metodologijos taikymo statybos procese technologinę bei procesų dalį, o taip pat suformuoti specialiuosius gebėjimus praktinėje veikloje naudoti ir plėtoti statinio informacinio modeliavimo specialiąsias žinias, metodus ir technologijas. Mokymo programa – BIM III

Atestuotas vadovas, priklausomai nuo jo jau turimų žinių ir įgūdžių, pasirenka vieną arba kelis modulius, kurie įgalintų kvalifikacijos tobulinimą. Kiekvienam dalyviui, baigusiam vieną, du arba tris pasirinktus modulius išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis 14 val. kvalifikacijos tobulinimą.

Artimiausi mokymai (vyksta registracija):

 • BIM I mokymų programa (pradedantiesiems).

  Tikslinama.

  BIM II mokymų programa.

  Tikslinama.

  BIM III mokymų programa (pažengusiems).

  Tikslinama.

  REGISTRACIJA

 • Dėl BIM kompetencijos mokymų statybų sektoriaus brigadininkams ir aukštos kvalifikacijos statybininkams kreipkitės el. paštu: info@skaitmeninestatyba.lt

 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Mokymų lektoriai ir jų dėstomos temos:

 • BIM objektai. BIM modeliai (BIM III)
 • BIM informacinio modelio išvystymo lygiai (LOD) (BIM III)
 • Klasifikatoriai (BIM III)
 • Bendra projekto duomenų valdymo aplinka BIM (BIM III)
 • BIM diegimas statybos projekte, informacijos valdymo specifikacija (BIM III)
 • BIM projekto vystymo proceso planavimas: užsakovo informacijos reikalavimai, BIM projekto vykdymo planas, sutartiniai santykiai BIM projekte (BIM III)
 • Statinio statybos techninių, technologinių, ekonominių, laiko ir kitų rodiklių planavimo ir įgyvendinimo IT priemonėmis bendrieji principai (BIM I)
 • Statinio statybos techninių, technologinių, ekonominių, laiko ir kitų rodiklių planavimo ir įgyvendinimo IT priemonėmis bendrieji principai (BIM I)
 • Statinio statybos eigos bei rezultatų skaitmeninis fiksavimas ir dokumentavimas (BIM I)
 • BIM modelio rezultatai ir panaudojimo būdai statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijose (BIM II)
 • Statybos proceso skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo pagrindai (BIM I)
 • BIM panaudojimo informacijai ir duomenims statybos procese valdyti būdai, priemonės ir galimybės (BIM I)
 • BIM dimensijos (BIM II)
 • BIM sferos: technologijos, procesai, dalyviai (BIM II)
 • Statybos projekto etapai pagal statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijas (BIM II)
 • BIM integracija. Duomenų mainai ir duomenų mainų formatai. IFC informacijos mainų standartas (BIM III)
 • BIM standartai ir reikalavimai. BIM projekto dalyvių rolės ir atsakomybės (BIM III)
 • Veikiančių elektroninių paslaugų naudojimas statybos procese (BIM I)
 • Darbo su vaizdiniais ir grafiniais skaitmeniniais duomenimis (CAD, PDF ir kt.) bendrieji principai (BIM I)
 • Statinio statybos techninių, technologinių, ekonominių, laiko ir kitų rodiklių planavimo ir įgyvendinimo IT priemonėmis bendrieji principai (BIM I)
 • Statinio statybos eigos bei rezultatų skaitmeninis fiksavimas ir dokumentavimas (BIM I)
 • BIM modelio panaudojimo atvejai statybos ir gamybos etapuose (BIM II)
 • Integruoto statybos projekto vystymo procesas (IPD) (BIM II)