Į viršų
BIM specialistų rengimas. Naujovės turi apimti ir atestavimą

Darius Migilinskas

Pažangios Europos statybos įmonės siekia priimti į darbą darbuotojus, kurie, remdamiesi savo žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais ir sukaupta patirtimi, galėtų nustatyti projekto valdymo poreikius, įvertinti situacijas, išspręsti problemas ir nuolat ugdyti kvalifikaciją. Visi išvardyti komponentai yra statybos projekto valdymo kompetencija, daranti įtaką bendram tikslui – sėkmingai nuo pirminės vizijos iki galutinio rezultato įgyvendintam statybos projektui.

 

BIM specialistų rengimas

Tokios šalys kaip Danija, Suomija ir Jungtinė Karalystė savo universitetų programose jau anksčiau yra įtraukusios naujausių bei pažangiausių informacinių ir ryšių technologijų (IRT), tokių kaip statinio informacinis modeliavimas (BIM), specialistų rengimą. Dažniausiai universitetuose prie inžinerinių studijų turinio programos pridedama papildoma medžiaga apie pažangiausių IRT naudojimą arba rengiamos visiškai naujos programos. Specialistai rengiami pagal naujausių metodologijų ir technologijų naudojimo teoriją bei praktiką, pavyzdžiui, komandos bendradarbiavimą ir informacijos valdymą per visą statinio gyvavimo ciklą. Tačiau palyginti nedaug užsienio universitetų (Salfordo, Nortumbrijos, Redingo, Olborgo, KEA, Alto ir kt.) rengia atskirus BIM studijų specialistus. Jie gali būti vadinami BIM vadovais, koordinatoriais, procesų valdytojais arba skaitmeninių technologijų ir (ar) IRT specialistais, tačiau jie ruošiami kaip neatskiriami BIM proceso įgyvendinimo (arba BIM projekto komandos) dalyviai.

Lietuva jau pateko į BIM specialistus rengiančių šalių sąrašą, kai Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) 2015 m. rugsėjį pradėjo naują statinio informacinio modeliavimo programą. Priimta 20 studentų. BIM vadovai rengiami taikant pažangiausias pasaulyje teorines žinias bei geriausią praktiką, nes 2015 m. pradžioje VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su pasauline programinės įrangos kūrėja „Bentley Systems“ korporacija dėl „Baltijos šalių BIM meistriškumo plėtos centro“ įkūrimo. Kauno technologijos universiteto (KTU) Statybos ir architektūros fakultetas irgi pertvarko studijų programas, siekdamas į studijų procesą diegti pažangiausią programinę įrangą.

Tačiau, vykstant tokiam pažangiam aplinkos poreikių, skaitmeninimo reikalavimų, efektyvaus valdymo ir naujų įrankių naudojimo pokyčiui, naujos žinios turi būti suteikiamos ir jau dirbantiems statybos specialistams. Tai turi būti atlikta pagal jų kompetencijas ir rinkos poreikius, kad turėtume pakankamai pažangių atestuotų specialistų.

Kaip pasirengę rinkoje esantys specialistai?

VGTU ir VšĮ Kokybės vadybos centras (KVC) atlikto tyrimą, kurio metu buvo analizuojamos tikslinės profesionalių atestuotų statybos specialistų, kurie vykdo, vadovauja ir prižiūri ypatingos svarbos statybos projektų įgyvendinimą, grupės. Apklausa atlikta, specialistams dalyvaujant mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. Per 2010–2015 m. (64 mėn.) laikotarpį apklausta 2 090 profesionalų.

Kvalifikuoti statybos specialistai, turintys technines ir programines priemones statybos aikštelėje (VGTU ir VšĮ KVC tyrimo metu, n = 2 090).

Tyrimo pradžioje (2010 m.) nustatyta, kad statybų srityje naudojamų programinių ir techninių priemonių lygis yra labai žemas, net 40 proc. specialistų neturi kompiuterių ir esminių kasdienio efektyvaus statybos valdymo įrankių (techninės ir programinės įrangos).

Per tyrimo laikotarpį VGTU su KVC aktyviai rengė naujas akademines programas studentams ir profesinės kvalifikacijos kėlimo programas patyrusiems praktikams, todėl padidėjo bendroji Lietuvos statybos profesionalų kompetencija. Po 64 mėnesių išnagrinėjus tyrimo rezultatus, galima pastebėti, kad:

darbuotojų, dirbančių kompiuteriais statybos aikštelėse, skaičius padidėjo nuo 60 iki 90 proc.;

darbuotojų, dirbančių su CAD peržiūros (mokamų, nemokamų ar laisvos prieigos) programine įranga, skaičius padidėjo nuo 15 iki 75 proc.;

darbuotojų, dirbančių su sąmatų sudarymo programine įranga, skaičius didėjo, bet vis dar išlieka mažas – siekia vos 15–40 proc.;

darbuotojų, dirbančių su kalendorinio planavimo programine įranga, skaičius didėjo nuo 10 iki 25 procentų.

Tikimės, kad šie duomenys padės statybos įmonių vadovams ir kvalifikacijos kursų rengėjams tinkamai susidėlioti svarbiausius uždavinius, kad statybos inžinieriams būtų suteiktos naujos kvalifikacijos, kurių reikia sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Kiti straipsniai
BIM Lietuvoje galima įteisinti sutartimis

Statinio informacinis modeliavimas (angl. Building Information Modelling, BIM) nuo pat…

Tarptautiniai statybų sektoriaus skaitmeninimo aspektai

2012 m. Europos Komisijos komunikate „Statybų sektoriaus ir šio sektoriaus…