Į viršų
BIM stiprina šiaurietišką vienybę

Jan Karlshøj

Skaitmeninės statybos plėtotojai Lietuvoje įvykdė šiuo metu vieną svarbiausių savo veiklos uždavinių – 2015 m. gegužę prisijungė prie organizacijos „buildingSMART Nordic“, kuri yra pasaulinio aljanso „buildingSMART International“ narė.

 

VšĮ „Skaitmeninė statyba“ laikinai turi stebėtojos statusą. Tokį patį statusą turi Estija ir Norvegija, o tikrosios „buildingSMART Nordic“ narės yra Danija, Suomija ir Švedija.

„buildingSMART Nordic“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios misija – prisidėti prie tvarios statybos, skatinant dalytis informacija ir tobulinti komunikaciją. Įrankis tam pasiekti – atvirieji tarptautiniai standartai, skirti statybų sektoriui. Atvirieji statinio informacinio modeliavimo standartai vadinami „openBIM“.

„buildingSMART“ – didžiausia pasaulio organizacija, prisidedanti prie centralizuoto BIM technologijų diegimo. Ji kuria ir koordinuoja statybų informacijos klasifikatorius, statybos duomenų mainų formatus, žodynus, bendruosius viešųjų pirkimų reikalavimus, kompleksinius informacinių ryšių technologijų sprendimus.

Ruošiantis skaitmeninti Lietuvos statybų sektorių, ypač svarbu pradėti naudoti duomenų mainų standartą IFC (angl. Industry Foundation Classes) ir turėti galimybę naudotis metodine bei moksline medžiaga.

„buildingSMART Nordic“ sprendimas pritarti įmonės „Skaitmeninė statyba“ prisijungimui prie šios Šiaurės Europos šalis vienijančios organizacijos suteikia rimtą postūmį tolesnei BIM metodų plėtrai Lietuvoje.

2015 m. rugsėjo 30 d. „Skaitmeninė statyba“ priėmė tarptautinės organizacijos narius Vilniuje – čia vyko organizacijos valdybos susirinkimas. Kitą dieną „buildingSMART Nordic“ atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „BIM Regional Developments 2015 Vilnius“.

Vilniuje lankęsis organizacijos pirmininkas danas Janas Karlshøjas pristato „buildingSMART Nordic“ veiklą, lūkesčius dėl naujų valstybių prisijungimo, įvertina „Skaitmeninės statybos“ iniciatyvą.

Kokiu tikslu sukurta organizacija „buildingSMART Nordic“, kaip ji vystėsi ir kokių tikslų turi dabar?

Organizacija „buildingSMART Nordic“, tuomet pavadinta IAI (angl. International Alliance for Interoperability) Šiaurės skyriumi, buvo įkurta 1996 metais. Organizacija tapo atsakinga už IAI veiklas Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Švedijoje. Šių šalių atstovai bendrus klausimus sprendė Šiaurės skyriaus forumuose.

JAV įsikūręs IAI konsorciumas 1995 m. lapkritį pristatė nepertraukiamos duomenų komunikacijos tarp skirtingos programinės įrangos idėją. Šio konsorciumo veikla prasidėjo nuo bendrovės „Autodesk“ iniciatyvos spręsti savo programų problemą – skirtingos programos teikė nesuderinamus duomenis, nors jos visos veikė„AutoCAD“ pagrindu.

Nuo to laiko Šiaurės skyrius aktyviai veikia organizacijoje „IAI/buildingSMART“ ir turi vietą jos tarptautinėje taryboje. 2006 m. IAI pervadinta į„buildingSMART“, siekiant supaprastinti organizacijos pavadinimą.

2010 m. „buildingSMART Norway“ nusprendė įkurti savo atskirą skyrių, tačiau stebėtojo teisėmis jis ir toliau yra „buildingSMART Nordic“ sudėtyje.

„buildingSMART Norway“ taip pat yra užsitikrinusi vietą tarptautinėje „buildingSMART“ taryboje.

„buildingSMART Finland“ buvo BIM lyderė IAI organizacijoje, daug prisidėjo prie projektų SARA ir VERA, o „buildingSMART Sweden“ aktyviai skatino naudoti modelių serverius, buvo viena nacionalinio BIM aljanso, svarbaus dalyvio plėtojant statybų sektorių savo šalyje, kūrėjų. Didžiausias Danijos laimėjimas buvo įpareigojimas nuo 2007 m. viešuosiuose projektuose teikti statinių modelius IFC duomenų mainų formatu.

Šiaurės skyrius organizavo kelis tarptautinės tarybos posėdžius ir techninius susirinkimus, o skyriaus atstovai atliko svarbius vaidmenis ir tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, Arto Kiviniemi iš Suomijos buvo tarptautinės organizacijos vadovas, Reijo Hänninenas ir aš esame Vykdomojo komiteto nariai, Tiina Koppinen iš Suomijos yra „buildingSMART International“ valdybos narė, aš taip pat vadovauju Tarptautiniam techniniam komitetui (angl. Technical Management Committee, ITM), o Väino Tarandi iš Švedijos jau daugiau nei dešimtmetį atstovauja Šiaurės skyriui kaip ITM techninis koordinatorius.

Dabar „buildingSMART Nordic“ atstovai taip pat aktyviai dalyvauja pastatų ir infrastruktūros sekcijose, kuriančiose vystymosi standartus ir sprendimus pastatų bei infrastruktūros sektoriams. Infrastruktūros sekcijos veiklą palaiko bei remia Švedijos ir Suomijos transporto institucijos.

„buildingSMART Nordic“ sėkmingai vykdo savo įsipareigojimus, yra atstovaujama tarptautiniuose susirinkimuose, užima atsakingas pozicijas organizacijoje „buildingSMART International“ ir atlieka svarbų darbą skatinant atvirųjų BIM standartų bei „buildingSMART“ produktų naudojimą.

Lietuva ir Estija prisijungė prie „buildingSMART Nordic“ kaip stebėtojos. Ar organizacijai svarbu plėsti savo geografiją?

„buildingSMART Nordic“ yra stipri organizacija propaguojant atviruosius BIM standartus ir sėkmingai veikia ne vienoje srityje. Tačiau, siekdama savo svarbiausių tikslų, ji susiduria ir su iššūkiais. Mums svarbu dalytis savo patirtimi ir patiems mokytis iš kitų valstybių.

Esame laimingi, galėdami padėti valstybėms tapti „buildingSMART“ bendruomenės nariais. Ar kuri nors valstybė galiausiai taps visateise „buildingSMART“ nare, ar suformuos savo nepriklausomą skyrių, priklauso nuo jos dydžio ir „buildingSMART International“ reikalavimų. Be to, tolesnėje perspektyvoje Danija, Suomija ir Švedija taip pat gali sukurti savo atskirus skyrius, tačiau „buildingSMART Nordic“ galėtų ir toliau būti Šiaurės bei Baltijos regiono šalių susitikimų vieta.

Kokį įspūdį susidarėte apie skaitmeninės statybos iniciatyvą Lietuvoje? Ką galėtumėte patarti siekiantiesiems, kad BIM plėtra Lietuvoje įgytų pagreitį?

Labai svarbu pelnyti vartotojų pasitikėjimą ir užtikrinti, kad sprendimai patenkina jų poreikius. Vartotojai turi ne vien naudoti atviruosius BIM standartus ir duomenimis pildyti brėžinius, bet ir gauti nuolatinę atvirojo BIM naudą kasdieniniame darbe.

Kokie yra artimiausi „buildingSMART Nordic“ tikslai ir uždaviniai?

„buildingSMART Nordic“ siekia pasiūlyti naujų infrastruktūros sprendimų. Be to, sutikome prisidėti prie baigiamų kurti modelių peržiūros apibrėžimų (angl. Model View Deinitions, MVD), BIM bendradarbiavimo formato (angl. BIM Collaboration Format, BCF) diegimo ir IFC atitinkančios programinės įrangos sertiikavimo reikalavimų tobulinimo.

Ką manote apie Europos Komisijos iniciatyvą patvirtinti bendrą Europos BIM naudojimo principų ir praktikos struktūrą?

Manau, kad tai gali lemti IFC ir kitų „buildingSMART“ produktų proveržį Europos Sąjungoje. Turint galvoje, kad CEN standartai ES yra reikšmingesni nei ISO, svarbu, kad „buildingSMART“ produktai, kurie jau dabar įtvirtinti ISO standartais, taptų CEN standartais. Bendra Europos struktūra, skatinanti atvirųjų BIM standartų naudojimą, paremtą „buildingSMART“ produktais, būtų svajonių išsipildymas ir suteiktų didelį postūmį Europos statybų sektoriui, kalbant apie produktyvumą ir tvarios statybos principus.

 

Parengė Jonas Dvilinskas

Kiti straipsniai
BIM standartai – kurį kelią renkasi Lietuva?

Statinio informacinis modeliavimas (angl. Building Information Modelling, BIM) tapo procesu,…

Esame pasirengę padėti Lietuvai

Visi kalba apie skaitmeninimą ir apie tai, kaip Europos įstatymų…