Į viršų
BIM verčia keisti požiūrį į specialistų ugdymą

Dr. Darius Pupeikis, KTU Statybos ir architektūros fakultetas

Žinias ir gebėjimus BIM srityje tikslinga vadinti kompetencijomis, o jų poreikį jaučia projekto ir jo dalių vadovai, statybos ir techninės priežiūros vadovai, statinių eksploatacijos ar valdymo specialistai ir kt. Būtina suprasti, kad dauguma atvejų skaitmeninant procesus reikalingos papildomos ir tarpdalykinės specialistų kompetencijos, kurios su jau turimomis žiniomis ir gebėjimais įgalintų BIM procesą vykti sklandžiai. 

Suprantama, kad procesas, kurio metu kuriamas statinio informacinis modelis, gali būti sudėtingas, todėl, siekiant užtikrinti sklandžią proceso eigą, pareikalauti atskiros pareigybės. Priklausomai nuo BIM tikslų ir apimties, gali prireikti BIM vadovo, koordinatoriaus, duomenų mainų, analizės, kaštų valdymo, planavimo, investicijų, IKT (informacinių ir komunikacinių technologijų) ir kitų specialistų.

Kompetencijų sąveika 

BIM kompetencijas galima suskirstyti į technines, valdymo bei strategines.

Techninės BIM kompetencijos apimtų statinio informacinio modelio kūrimo, vystymo, procesų ir būklės simuliacijos sritis. Tai pagrindinės kompetencijos, reikalingos vykdantiems įvairių statinio projekto dalių (architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, skaičiuojamosios kainos ir kt.) darbus. Ne mažiau svarbios techninės žinios ir gebėjimai duomenų mainų, programinės įrangos ir jos suderinamumo, komunikacijos techninio užtikrinimo ir debesų technologijų srityse.

BIM valdymo kompetencijos apima planavimo, koordinavimo, vadovavimo, organizavimo ir kontrolės sritis. Jos pagrindiniai tikslai – užtikrinti sklandžią komunikaciją ir pokyčių valdymą, atsakomybių, naudų ir rizikų pasiskirstymą tarp skirtingų projekto dalyvių.

Strateginės BIM kompetencijos orientuotos į pačius statytojus (ar jų atstovus) ir į galutinį rezultatą. Statinio informacinis modelis gali apimti milžinišką kiekį įvairios informacijos, kurios dalis gali likti ir nepanaudota. Labai svarbu jau pačioje statinio gyvavimo ciklo pradžioje nusižymėti BIM strateginius tikslus ir naudas. Taip pat reikia užduoti klausimą, kokio rezultato iš BIM tikimasi. Atsakymą galėtų pateikti specialistas, turintis strateginių BIM kompetencijų ir galintis vertinti procesą kompleksiškai, įskaitant investicijų grąžą.

Svarbu suprasti, kad visos paminėtos kompetencijų sritys yra reikšmingai susijusios. Jei nebus techninių BIM žinių ir gebėjimų, informacinis modelis nebus sukurtas, o valdymo ir strateginės kompetencijos liks neišnaudotos. Neigiamą scenarijų prognozuočiau ir priešingu atveju: mokame kurti informacinį modelį, bet nemokame informacijos valdyti, panaudoti arba nesuprantame, kam atitinkama informacija yra ar bus reikalinga. Tokiu atveju procesas taip pat neduotų pridėtinės vertės.

BIM kompetencijų žemėlapis

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad, ugdant modernius statybos ir su ja susijusios veiklos specialistus, reikalingas kompleksinis požiūris. Tai reiškia, kad neužtenka ugdyti tik BIM vadovus. Reikalinga kompleksinė integracija tiek į technines, tiek į valdymo ar strategines sritis.

BIM kompetencijos studijose

Specialistų ugdymas yra inertiškas procesas, kuris trunka ne vienus metus. Kalbant apie aukšto lygio universitetines studijų programas, būtina suprasti, kad, norint paruošti naujas ar pakeisti esamas studijų programas, apmokyti personalą, pradėti vykdyti mokslinius tyrimus, sukurti studijų ir mokslo infrastruktūrą, pritaikyti naujus didaktikos metodus, reikia laiko.

Kauno technologijos universiteto (KTU) Statybos ir architektūros fakultetas dar 2013 m. palaipsniui pradėjo diegti BIM kompetencijas ugdančias studijų programas. Pirmosios pakopos studijų programos „Statybos inžinerija“, „Pastatų inžinerinės sistemos“ ir „Architektūra“ adaptuotos BIM procesui, o jose didesnis dėmesys skiriamas statinio informacinio modelio kūrimo, pokyčių valdymo, komandinio darbo bei duomenų mainų kompetencijoms ugdyti. Minėtų studijų programų akcentas yra jungtinis, tarpdalykinis semestro projektas, kurio užduotis – parengti integruotą statinio informacinį modelį.

Į šį projektą įtraukiami ir Elektros inžinerijos studijų programos studentai, o ateityje planuojama integruoti aplinkos apsaugos, pramonės inžinerijos, ekonomikos ir verslo, socialines ir kitas sritis. Siekiama, kad BIM sujungtų kuo daugiau disciplinų ir parodytų tikrą proceso galią.

Kalbant apie antrosios pakopos studijas KTU Statybos ir architektūros fakultete, svarbu paminėti, kad 2017–2018 m. m. bus dirbama pagal atnaujintą magistrantūros studijų paketą. Bus siūlomos atnaujintos studijų programos „Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija“, „Statybos valdymas“ bei „Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai“, kuriose, be profesinių kompetencijų, bus ugdomos valdymo, techninės simuliacijos ir strateginės BIM kompetencijos.

Kiti straipsniai
Tarptautiniai statybų sektoriaus skaitmeninimo aspektai

2012 m. Europos Komisijos komunikate „Statybų sektoriaus ir šio sektoriaus…

BIM klasifikatoriaus struktūra ir kodavimo sistema

Pirmajame almanache „Skaitmeninė statyba 2014“ buvo išsamiai apibūdinti visi su…