Į viršų
Lietuva tarptautinių BIM raidos iššūkių ir galimybių kontekste

Dr. Vaidotas Šarka, VšĮ „Skaitmeninė statyba“ Regioninio bendradarbiavimo BIM vystymui darbo grupės vadovas

Dauguma eksportuojančių statybos sektoriaus įmonių mano, kad, nenaudojant BIM metodų, eksportas jau šiandien arba labai sudėtingas, arba neįmanomas. Dauguma Skandinavijos šalių ir Jungtinės Karalystės užsakovų ar pagrindinių projektų valdytojų reikalauja, kad paslaugų tiekėjai dirbtų BIM aplinkoje.

Kadangi vis didėja ne tik Lietuvos ir užsienio užsakovų poreikis turėti skaitmeninius statybos sprendimus, bet ir konkurencingumo iššūkiai, būtina dar aktyviau dalyvauti įvairioje tarptautinėje veikloje bei integruotis į pagrindinių tarptautinių organizacijų, susijusių su skaitmenine statyba, veiklą.

2017-ieji VšĮ „Skaitmeninė statyba“ buvo intensyvaus ir rezultatyvaus tarptautinio bendradarbiavimo metai.

 • 2017 m. balandį VšĮ „Skaitmeninė statyba“ su Lietuvos statybininkų asociacija, partneriais ir rėmėjais surengė 6-ąją tarptautinę skaitmeninės statybos konferenciją Vilniuje.
 • 2017 m. gegužę VšĮ „Skaitmeninė statyba“ atstovai dalyvavo aljanso „buildingSMART International“ (toliau – bSI) renginiuose ir darbo susitikimuose Barselonoje.
 • 2017 m. liepą VšĮ „Skaitmeninė statyba“ kartu su 13 partnerių iš septynių Europos Sąjungos šalių pradėjo projekto „H2020 NET-UBIEP“ veiklą. Projektu siekiama identifikuoti pagrindinius su BIM ir NZEB (beveik energijos nenaudojančių pastatų projektavimas, statyba ir eksploatacija, angl. Nearly Zero Energy Building) susijusius kvalifikacijos modelius ir sukurti sprendimus, kurie leistų sumažinti kompetencijų atotrūkį tarp statybos sektoriaus profesijų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumu. Kiekvienas BIM kvalifikacijos modelis apims BIM mokymų ir BIM sertifikavimo (kvalifikacijos pripažinimo) schemą. 

Planuojama, kad projektas stiprins su energiniu efektyvumu susijusias kompetencijas ne mažiau kaip šešiose profesinėse (BIM vertintojo, BIM pastatų ūkio valdytojo, BIM vadovo, BIM koordinatoriaus, BIM eksperto, BIM naudotojo) srityse. Įgyvendinant projektą, visose šalyse iš viso apie 1000 BIM vertintojų ir BIM pastatų ūkio valdytojų padidins savo kompetencijas, susijusias su energiniu efektyvumu; 1000 BIM vadovų, BIM koordinatorių ir BIM ekspertų gebės panaudoti BIM įgyvendinant energinio efektyvumo reikalavimus; 1100 BIM naudotojų mokės naudotis BIM modeliais su informacija apie energijos suvartojimą. Projekto trukmė – 2,5 metų. Daugiau informacijos – http://www.net-ubiep.eu/lt/.

 • 2017 m. rugsėjį Lietuvos statybininkų asociacija kartu su 10 partnerių iš penkių Europos Sąjungos šalių pradėjo projekto „H2020 BIMplement“ veiklą. Siekiant statyti ir renovuoti beveik energijos nenaudojančius statinius (NZEB), būtinas naujas požiūris į viso proceso kokybės kontrolę. Projekto metu planuojama parengti inovatyvią mokymų platformą, skirtą darbininkų kompetencijoms darbui taikant BIM technologijas ugdyti, mokymų medžiagai kurti ir mokymams rengti. Projekto trukmė – 2,5 metų. 
 • 2017 m. spalį VšĮ „Skaitmeninė statyba“ atstovai dalyvavo aljanso bSI renginiuose ir darbo susitikimuose Londone. Prisijungta prie bSI tarptautinių BIM kompetencijų sertifikavimo programos testavimo komandos.
 • 2018 m. vasarį „buildingSMART Nordic“ (narės – Suomija, Danija ir Švedija, toliau – bSNordic) valdybos sprendimu VšĮ „Skaitmeninė statyba“ kartu su Estijos atstovais tapo oficialiais bSNordic nariais. Lietuva tapo 25-a pasaulio valstybe, įstojusia į pagrindinį statybos sektoriaus skaitmeninimo „klubą“. Toliau derinami praktiniai, administraciniai ir organizaciniai Lietuvos atstovų veiklos bSNordic ir bSI klausimai. 
 • Aktyviai dirbama su Danijos, Švedijos, Suomijos ir Norvegijos partneriais. Užmegzti kontaktai su Vokietijos ir Šveicarijos „buildingSMART“ skyrių atstovais BIM kompetencijų klausimais.
 • 2017 m. aktyviai veikė Lietuvos TK88 BIM komitetas prie Lietuvos standartizacijos departamento. Vertinti ir priimti sprendimai dėl Europos standartų CEN442 BIM komiteto inicijuotų rengti standartų projektų BIM reikalavimų, BIM detalumo lygio, procesų ir kitomis temomis poreikio.

Išmoktos pamokos:

 1. Pagrindinė žinia – BIM iš esmės keičia visus ligšiolinius projektavimo, statybos ir eksploatacijos procesus.
 2. Neįmanoma pasirinkti ir įdiegti visų vienos šalies BIM metodikos elementų, tiesiog išvertus juos į savo kalbą. Pirmiausia rekomenduojama LEAN principu pasirinkti įvairių šalių gerosios praktikos sprendinių ir juos adaptuoti, o tik tuomet patiems kurti naujus.
 3. BIM – tai neribotos galimybės, iki statybos ir eksploatacijos be brėžinių.
 4. Bendradarbiaudami galime ir privalome pasitikrinti, ar teisingu keliu einame kurdami Lietuvos BIM infrastruktūrą.
 5. Prie aljanso ištakų stovėjęs Patrickas MacLeamy bSI renginiuose Barselonoje IFC (angl. Industry Foundation Classes) standartą iššifravo kaip tarptautinį draugystės klubą (angl. International Friendship Club). Tai rodo naują daugiau kaip 20 metų bendrų tikslų siekiančios statybos sektoriaus skaitmeninimo bendruomenės brandumo lygį, siekį nuo „laukinės konkurencijos“ pereiti prie „atviro ir konstruktyvaus bendradarbiavimo“.
 6. Tai savo ruožtu parodo, kad bSI jau pasiekė pradinius tikslus – bendradarbiauti kuriant įvairius tarptautinius sprendimus, skirtus keistis statybos informacijos duomenimis.
 7. „buildingSMART“ vizija dėl BIM ateities – nuo „nedidelio uždaro BIM iki didelio atviro BIM“.
Kiti straipsniai
BIM sukuriama vertė – kaip ją išmatuoti?

Įmonės, kurios priima sparčiai besikeičiančio pasaulio iššūkius ir diegia statinio…

Projekto kokybė priklauso nuo aiškiai apibrėžtų procesų

Lietuvos statybos teisiniuose reglamentuose apibrėžti projekto įgyvendinimo etapai smarkiai skiriasi…