Į viršų
Lyderystė – tai ir atsakomybė

Prof. dr. ALFONSAS DANIŪNAS, VGTU rektorius

Šiandien nebegalime įsivaizduoti savo kasdienybės be technologijų – jos sudaro visos egzistencijos turinį, kuria produktus, kuriuos žmonės naudoja ir vartoja. Technologijos nenustoja keistis ir tobulėti, tad visai nenuostabu, kad ir statybos srityje skaičiuojant, projektuojant, sudarant sąmatas ir atliekant kitus darbus dar visai neseniai buvo įprasta pasitelkti keletą skirtingų kompiuterinių programų. Dabar į skaitmeninę erdvę perkeliami visi etapai ir visa procesų grandinė – nuo idėjos iki galutinio rezultato ir net viso pastato gyvavimo ciklo pabaigos.

Konkurencinga ir inovatyvi statybos pramonės plėtra šiandien jau neatsiejama nuo statybos sektoriaus skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo metodų diegimo.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad BIM technologijų diegimas Lietuvoje atliko dar vieną svarbų vaidmenį – ne tik statybos, bet ir kituose pramonės sektoriuose paskatino sparčiau diegti IT technologijas. Taip prasidėjo ketvirtosios pramonės revoliucijos (Industry 4.0) plitimas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) statybos srityje tarp Lietuvos universitetų pirmauja pagal rengiamus specialistus, mokslininkų bei dėstytojų potencialą, taip pat – pagal atliekamus mokslinius tyrimus. Užimdamas lyderio poziciją, VGTU turėjo ir visas galimybes bei stiprią mokslinę bazę, kad galėtų rengti naujos kartos statybos specialistus. Reaguodamas į rinkos pokyčius ir poreikius, VGTU pirmasis sukūrė ir nuo 2015 m. sėkmingai įgyvendina BIM skirtą Statinio informacinio modeliavimo magistrantūros studijų programą.

Tam, kad kiekvienas universiteto absolventas suvoktų, kas yra BIM, ir mokėtų dirbti su nauja moderniausia programine įranga, VGTU įtraukė BIM pagrindus į visas statybos krypties bakalauro ir magistro studijų programas. Stebint besiplečiančią rinką ir siekiant patenkinti jos poreikius, artimiausiu metu planuojama pasiūlyti ir atskirą BIM specialistams rengti skirtą bakalauro studijų programą.

Kvalifikuotų specialistų, galinčių dirbti su BIM technologijomis, šiuo metu trūksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Todėl, tiek rengdamas specialistus, tiek plėtodamas skaitmeninės statybos praktiką Lietuvoje, VGTU aktyviai bendradarbiauja su pasauliniais šios srities lyderiais bei jų atstovais. Vieni jų – Didžiosios Britanijos specialistai. Bendros veiklos rezultatas – 2014 m. balandžio mėn. VGTU įkurtas pirmasis Lietuvoje Statinių skaitmeninio ir informacinio modeliavimo technologijų centras, orientuotas į mokslinių tyrimų vystymą bei ekonominę plėtrą.

Centras siekia kompleksiškai integruoti BIM technikas ir technologijas į visų studijų pakopų dėstomų disciplinų mokymo programas architektūros ir statybos inžinerijos, transporto ir infrastruktūros inžinerijos studijose, rengti BIM švietimo, profesinio ugdymo ir perkvalifikavimo programas, plėtoti ir palaikyti glaudžius mokslo ir pramonės bei verslo ryšius, prisidėti prie BIM metodologijos kūrimo, vystymo bei praktinio įgyvendinimo, teikti paramą verslui, be to, kuriant skaitmeninę visuomenę, visapusiškai plėtoti ir vystyti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius su BIM mokslo ir mokymo centrais ir laboratorijomis, pasaulio universitetais.

Kiti straipsniai
Eksportuojame su BIM

INHUS su BIM jau pasiekė Pietų Korėją „INHUS Engineering“, viena…

Jungtinė Karalystė: antrojo BIM lygio branda

Skaitmeninės technologijos statybos sektoriuje įsisavinamos lėtai. Sektorius, sukuriantis 7–10 proc….