Į viršų
Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose (SRP Projektas)

 

Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ruožas nuo 19,63 iki 20,26 km 2017 08 – 2017 12 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos SRP Projektas

Siekiant priimti racionalius sprendimus ir efektyviai suprojektuoti triukšmą mažinančias užtvaras bei laukinių gyvūnų apsaugos priemones, buvo nuspręsta projektą įgyvendinti BIM aplinkoje. Pasitelkiant Revit ir Dynamo sinergiją buvo sukurtas specialus įrankis, leidžiantis automatizuoti ilgų triukšmą mažinančių sienučių išdėstymą, taip, panaudojant greitą iteravimą, buvo galima greičiau vizualiai įvertinti sugeneruotų sienučių išdėstymą bei daugiau laiko skirti svarbių inžinerinių sprendimų priėmimui, o ne mechaniniam darbui. Modeliavimas atliktas pagal erdvinį esamo paviršiaus modelį. Erdvinis modelis leido greitai sudaryti ir įvertinti medžiagų kiekius, o Revit centrinio failo panaudojimas užtikrino darnų bendrą kelių inžinierių darbą vienoje aplinkoje.