Į viršų
  • Skaitmeninė statyba
  • Projektai
  • Gamybos ir pramonės paskirties pastato ir elektros tinklų iki 110kV įtampos „10/110 kV Biruliškių TP“, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., statybos projektas (UAB „Projektai ir Co“)
Gamybos ir pramonės paskirties pastato ir elektros tinklų iki 110kV įtampos „10/110 kV Biruliškių TP“, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., statybos projektas (UAB „Projektai ir Co“)

 

Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Nuo 2018-02 iki 2018-11 AB „LITGRID“  UAB „Projektai ir Co“

Pagrindinis projekto tikslas – 31,5 MW galios generatoriaus prijungimas prie 110kV oro linijos (OL) Kaunas – Kaišiadorys, pastatant naują 10/110kV transformatorių pastotę (TP) su galios transformatoriumi.
Projektas skirtas naujai statomai Kauno kogeneracinės elektrinės prijungimui prie elektros perdavimo tinklo.

Pirminis transformatorių pastotės modelis, parengtas pagal techninio projekto sprendinius, sumodeliuojant pirminį pamatų išdėstymo planą, bei sukoordinuojant sklypo planą. Vėlesnėje projekto stadijoje buvo modeliuojamos laikančiosios metalo konstrukcijos pagal gautus konkrečių įrenginių gabaritus.