Į viršų
Geriausias gamybinių pastatų BIM projektas – Lietuvos pašto logistikos centras, Vilnius (UAB „Conresta“)
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Vilnius, Lietuva 2019 m. Užsakovas – AB „Lietuvos paštas“ UAB „Conresta“

 

Excel skaičiuoklių aplinkoje iš atskirų pogrupių sukurtas išsamus BEP planas, kuriame atsispindi Užsakovo lūkesčiai dėl projekto valdymo ir organizavimo tiek projektavimo, tiek statybos etapuose.

TrimbleConnect aplinkoje ToDo skiltyje skirtingų projekto dalių rengėjai turėjo galimybę modelio pagrindu priskirti užduotis vieni kitiems, kad būtų galima ankstyvose stadijose priimti racionalius bei ekonomiškesnius sprendinius.

Architektūrinių, konstrukcinių ir inžinerinių sistemų sprendimų suderinimui naudota Solibri programa, susidedant skirtingų projekto dalių.ifc modelius ir žiūrint jų suderinamumą tiek geometriniu aspektu (ar nėra susikirtimų tarp skirtingų dalių elementų, ar sutampa kelių disciplinų modeliuose modeliuotų elementų vieta/pozicija), tiek loginiu aspektu (ar vidaus elementai nekliūna vienas už kito, ar teisingas pertvarų išdėstymas, ar numatytas patogus privažiavimas prie rampų ir t.t.).

Inžinerinių sistemų dalys (ŠVOK, VN, E, AGGS) modeliuotos su Autodesk Revit programine įranga. Galimybė greitai keisti sprendinius, daryti pakeitimus leido priimti logiškesnius sprendimus bei  parinkti tinkamesnius gaminius.

Energinio efektyvumo vertinimui, naudotas pastato informacinis modelis, kurio pagrindu nustatomi pirminiai pastato rodikliai: atitvarų plotai, pastato patalpų tūris, skaidrių ir nepermatomų fasado dalių plotai ir kt.

Konstrukcijų dalies modelio, kurto TEKLA P.Į. aplinkoje, pagrindu vertintos bei skaičiuotos pastato konstrukcijos.

Pasitelkus Vilniaus miesto interaktyvius žemėlapius buvo galima tiksliai matyti esamus inžinerinius tinklus, efektyviau planuoti medžiagų sandėliavimą aikštelėje, sunkiosios technikos judėjimą.

Skirtingų projekto dalių modeliai sukelti į Solibri P.Į., kur tikrinta ar modeliai nėra prasislinkę vienas kito atžvilgiu, ar visi tose pačiose SA dalies modelio rengėjų užduotose koordinatėse. Taip pat tikrinta, ar atitinkamų projekto dalių elementams priskirta klasifikaciniai kodai (tų projekto dalių, kaip buvo numatyta BEP dokumente)

Informacijos dalijimuisi tarp skirtingų disciplinų naudota CDE platforma, kurioje vykdytas savalaikis projektinės dokumentacijos ir modelio failų apsikeitimas tarp skirtingų dalių projekto dalyvių. Svarbūs principai – informacijos atsekamumas, mobilumas, automatinis failų versijavimas, bendradarbiavimas modelio pagrindu.

Pasitelkus Vilniaus miesto interaktyvius žemėlapius buvo galima tiksliai matyti esamus inžinerinius tinklus, efektyviau planuoti medžiagų sandėliavimą aikštelėje, sunkiosios technikos judėjimą. 

Statybos projekto grafikui sudaryti naudota Microsoft Project P.Į.

Sandėliavimo paskirties pastato BIM modelis visiškai pritaikytas Užsakovo poreikiams – žinoma įrenginių/gaminių informacija apie gamintoją, informacija apie montuotoją, geometriniai parametrai, naudojimo tipas, medžiagiškumas, garantinis laikotarpis, kitos charakteristikos, reikalingos sėkmingam pastato eksploatavimui