Į viršų
  • Skaitmeninė statyba
  • Projektai
  • Geriausias inžinerinių tinklų BIM projektas – Geležinio Vilko – paviršinių nuotekų tinklų, valyklos ir kaupyklos infrastruktūros vandentvarkos projektas.
Geriausias inžinerinių tinklų BIM projektas – Geležinio Vilko – paviršinių nuotekų tinklų, valyklos ir kaupyklos infrastruktūros vandentvarkos projektas.
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Geležinio Vilko g., Vilnius Vilniaus miesto savivaldybė UAB „Sweco Lietuva“, „UAB „Grinda“

 

Vienas iš pirmųjų Lietuvos projektų vandentvarkos srityje, įgyvendintų vadovaujantis trimis principais – tvarūs aplinkosauginiai sprendimai, skaitmenizavimas ir žalioji infrastruktūra. Vadovaujantis jais ir kliento pateiktais techninės užduoties reikalavimais, buvo parinktas, suprojektuotas ir parengtas ekonominiu požiūriu optimaliausias naujai kolektoriaus trasai, nuotekų valyklai ir monitoringo sistemai 3D modelis, užtikrinantis tinkamą paviršinių nuotekų surinkimą iš Vilniaus miesto teritorijos. Projektas dėl savo apimties skaidomas į keturis etapus: GV-1 etapas; GV-2 etapas; GV-3 etapas; GV-4 etapas. Ruošiant statinio informacinį BIM modelį buvo parengtas BEP vykdymo planas, o duomenų aplinkos tvarkymui (CDE) pasirinkta Trimble Connect sistema, tvarkoma pagal PAS 1192-2 standartą. Visi projekto modeliai rengti pagal apsibrėžtus detalumo ir informacijos reikalavimus. 3D skaitmeninis modelio paruošimas vyko keliais etapais. Pirmiausia atlikus esamos teritorijos antžeminį 3D skenavimą ir atkurti esami seni komunikacijos tinklai iš topografijos, antrame etape buvo sudarytas hidraulinis modelis, o tada – projektuojamos naujos inžinerinės sistemos. Informacijos apsikeitimas vyko IFC, landXML, DWG ir LAS formatais, jie buvo sujungti bendroje CDE aplinkoje ir tai leido atlikti modelių vizualinę, sankirtų ir vientisumo patikrą, daryti analizę įvairiais pjūviais, identifikuoti elementus pagal aprašomąją informaciją ir vertinti kiekius. 3D BIM aplinkoje buvo rengiamos sklypo plano, vandentvarkos, konstrukcinės ir elektros dalys.

 

Šiuo projektu bus išspręsti dabartiniai iššūkiai, o vilniečiai ir miesto svečiai galės džiaugtis netvinstančiomis gatvėmis ir rekreacinėmis erdvėmis.