Į viršų
  • Skaitmeninė statyba
  • Projektai
  • Geriausias inžinerinių tinklų BIM projektas (kiti inžineriniai statiniai) – paviršinių nuotekų šalinimo tinklų tarp Savanorių pr. ir Giraitės g. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių Eigulių g. statybos projektas, Vilnius (UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“)
Geriausias inžinerinių tinklų BIM projektas (kiti inžineriniai statiniai) – paviršinių nuotekų šalinimo tinklų tarp Savanorių pr. ir Giraitės g. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių Eigulių g. statybos projektas, Vilnius (UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“)
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Vilnius, Lietuva 2018 m. UAB „Grinda“ UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Bendras surenkamų paviršinių nuotekų baseino plotas 188,5 ha

Skaičiuotinas debitas – 10 m³/s

3 valymo įrenginių technologinės linijos, kurių kiekvienos našumas – 510 l/s

Valymo įrenginiai upės šlaite, dėl to suprojektuotos atraminės sienutės, aptarnavimo/apžvalgos aikštelės ir kita reikiame infrastruktūra

Tinklų rekonstravimui bei statybai parinktos skirtingos technologijos: nuo tradicinių (atviro kasimo) iki renovacijos (CIIP technologija)

Iššūkiai: 

·       Labai ribota erdvė infrastruktūrai (ypatingai valymo įrenginiams)

·       Esamos komunikacijos (jų apimtys ir turima informacija)

BIM tikslai:

·       Modelio sukūrimas (sprendimų priėmimui,

patikrinimui, galimoms klaidoms išvengti)

·       Statybai

·       Naudojimui visą statinio gyvavimo ciklą

·       Komunikacijai (visuose etapuose)

BIM taikymas – įrankiai ir komunikacija:

·       BEP

·       Klasifikavimas

·       Vizualizavimas

·       Komunikacija

BIM taikymas – duomenų mainai:

·       BIMSYNC

·       Apjungimas ir suderinimas

·       Atributai ir pritaikymas

·       Kiekių skaičiavimas

BIM taikymas – naudota programinė įranga:

·       CIVIL 3D

·       REVIT

·       TEKLA STRUCTURE

·       BIMSYNC

Rezultatai: 

·       Visi projekto BIM modelio elementai suklasifikuoti pagal ISO81346 standartą, formuojant projekto funkcinių ir techninių sistemų struktūrą – ši struktūra yra stabili visame projekto gyvavimo cikle (projektavimas/statyba/naudojimas)

·       BIM modelis perduotas atvirais IFC formatais ir su iš modelio parengta dokumentacija per WEB CDE aplinką Bimsync – pagal šiuos parametrus pateiktas modelis atitinka aukščiausią (3) BIM modelio rengimo brandos lygį (ISO19650-01. 2018)