Į viršų
  • Skaitmeninė statyba
  • Projektai
  • Geriausias miesto modelio BIM projektas – Klaipėdos LEZ investicinio-reprezentacinio 3D modelio ir operatyvinės stebėjimo sistemos sukūrimas
Geriausias miesto modelio BIM projektas – Klaipėdos LEZ investicinio-reprezentacinio 3D modelio ir operatyvinės stebėjimo sistemos sukūrimas
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Klaipėda 2019-08-20 – 2020-06-17 UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ UAB „IN RE“ ir UAB „IT logika“

 

Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos investicinio-reprezentacinio 3D modelio ir operatyvinės stebėjimo sistemos paskirtis – trimatėje erdvėje, realybės modelio kontekste pateikti informaciją apie LEZ jau įsikūrusias įmones, atvaizduoti projektuojamų gamyklų ar administracinių statinių 3D BIM modelius, įkelti požeminių komunikacijų 3D vamzdynų modelius, esamų ir projektuojamų sklypų kadastrinių ribų GIS duomenis, teikti kitą operatyvinio valdymo informaciją. Realybės modelis apima visą Klaipėdos LEZ teritoriją – virš 412 ha.

Nors Klaipėdos LEZ teritorija nėra ištisas miestas, tik jo dalis, bet LEZ plotas 412 ha (4,12 kv.km) atitinka tokių miestų, kaip, pavyzdžiui, Širvintos, Pagėgiai ar Kudirkos Naumiestis plotą, todėl tai galima laikyti miestelio (Campus) BIM modeliu. Šis LEZ mietelio BIM modelis sudarytas eksploatacijai ir plėtros investicijų planavimui.

LEZ komercijos skyrius naudoja trimatį teritorijos realybės modelį teikiant potencialiems investuotojams pasiūlymus dėl galimų sklypų rezervacijos ir nurodant tuose sklypuose užstatymo gabaritus 3D formų pavidalu. Užstatymo gabaritai patogiai pavaizduojami arba išjungiami pasiūlymo alternatyvos aprašymo lentelėje paspaudžiant atitinkamas nuorodas.Tokiu pačiu būdu įjungiamos/išjungiamos kadastrinių bei projektuojamų sklypų ribos, kad potencialus vystytojas gerai suprastų siūlomų vystymo teritorijų aplinką, sąlygas, leidimus ar apribojimus.