Į viršų
Geriausias studentų BIM projektas – Verslo ir turizmo centras Elektrėnuose „Marketus“
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Sietyno g. 24, Vilniuje Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Šis projektas buvo pristatytas žurnalo Structum „Išmanusis miestas VIII“ konkurse.

Darbo tikslas: suprojektuoti turgavietę Elektrėnuose. 

Bendraujant su savivaldybės atstovais buvo nuspręsta papildyti suprojektuota pastatą autobusų stotimi ir verslo centru. Su užsakovo lūkesčiais buvo susipažinta naudojant Acrobat Reader DC. Darbas buvo pradėtas rengiant BIM

įgyvendinimo planą, kuriame pasiskirstėme darbus ir atsakomybes.

Esamos situacijos analizei atlikti buvo naudojama informacija iš Geoportal.lt, Regia.lt ir cadmapper.com. Po to informacija buvo perkelta ir patikslinta AutoCAD programoje iš kurios perkelta į Revit ir sumodeliuoti esami tūriai.

Pradinės pastato geometrijos, funkcinio zonavimo skirstymui ir modeliavimui naudota Revit programinė įranga. Užsakovui rodytas IFC modelis tarpinėms peržiūroms ir sprendimams priimti.

Sudėtingoms architektūrinėms formoms formų modeliavimui buvo naudota Revit programinė įranga, kurios pagalba pavyko išgauti fasado ir stogo netradicines formas. Sumodeliavus elementai buvo tikrinti NavisWorks programoje.

Naudojamos atskiros modelio dalys (SK, SA) eksportuojamos į ifc ir atliekama neatitikčių patikra su Navisworks programine įranga. Klaidų ieškojimui ir modelio kokybės užtikrinimui buvo naudojami VR akiniai kurie leido judėti pastate, aptikti klaidas ir nesuderinamumus.

Parinkus medžiagas ir atlikus jų analizę per OneClickLCA, atrinkome tvariausias ir jas pritaikėme pastatui. Taip pat architektūrinis modelis buvo naudojamas ieškant apdailos spalvinių ir medžiagų sprendimų (Fasado, interjero ir kt.) Medžiagos ir spalvos buvo vertinamos skirtingu paros metu.

Planavimui buvo rengiamas BEP planas naudojant VŠĮ Skaitmeninės statybos formą. Komandoje buvome trise ir pasiskirstėme darbus – vienas rengė sklypo sutvarkymo dalį, kitas architektūrinę dalį, o trečias konstrukcinę. Nustatyti BIM tikslai, tokie kaip modelio nesuderinamumų patikrinimas, tvarumo vertinimas ir modelio parengimas darbui virtualioje aplinkoje. Pateikiame BIM įgyvendinimo plano fragmentus ir openBIM naudotą bylų struktūrą Trimble Connect aplinkoje.