Į viršų
  • Skaitmeninė statyba
  • Projektai
  • Geriausias susisiekimo infrastruktūros BIM projektas – Kelio nr. 115 Ukmergė-Molėtai ruožų rekonstrukcija (AB „Panevėžio keliai“)
Geriausias susisiekimo infrastruktūros BIM projektas – Kelio nr. 115 Ukmergė-Molėtai ruožų rekonstrukcija (AB „Panevėžio keliai“)

Projekto teikėjas Projekto vieta Statybos etapo pradžia ir pabaiga Eksploatacijos pradžia Užsakovas Projektuotojai Generalinis rangovas
AB „Panevėžio keliai“ Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 115 Ukmergė–Molėtai Darbų pradžia 2015-07-23 Darbų pabaiga 2016-04-18 Lietuvos automobilių kelių direkcija Ruožą 2,43 – 12,85 km projektavo UAB „Kelprojektas“ Ruožą 12,85 – 19,10 km projektavo VĮ „Vilniaus regiono keliai“. AB „Panevėžio keliai“

Šis projektas irgi pripažintas geriausiu susisiekimo infrastruktūros BIM projektu. Projekto teikėjas – bendrovė „Panevėžio keliai“, užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija. Kelio ruožo 2,43–12,85 km rekonstrukcijos projektą rengė bendrovė „Kelprojektas“, o kelio ruožo 12,85–19,10 km – įmonė „Vilniaus regiono keliai“.

Projekto darbai iš viso apėmė 16,67 kilometro atkarpą, kuri prasideda ties Ukmergės miesto riba ir tęsiasi Molėtų kryptimi iki Skuolių gyvenvietės.

Kelio danga rekonstruotuose ruožuose buvo prastos būklės: netinkami skersiniai nuolydžiai, paviršius vietomis deformuotas, asfaltbetonio danga suaižėjusi. Kelio dangoje daug išdaužų, asfalto dangos lopai suirę, kraštai aptrupėję, todėl priešingomis kryptimis judančioms transporto priemonėms buvo sunku prasilenkti, jos sukeldavo didelį dulkėtumą. Šis krašto kelias yra dviejų eismo juostų. Bendras važiuojamosios dalies plotis iki rekonstrukcijos pirmame ruože siekė iki 7 metrų, o antrame vidutinis dangos plotis buvo 5,2 metro. Buvęs kelio sankasos plotis svyravo nuo 7 iki 11,5 metro.

Įgyvendinant projektą kelias buvo išplatintas iki 11 metrų, važiuojamoji dalis – iki 8 metrų, iš abiejų pusių įrengiant tvarkingus 1,5 metro pločio kelkraščius.

Pirmame ruože, nuo 2,43 iki 12,85 km, atliekant darbus platinta kelio sankasa, susidėvėjusi kelio danga nufrezuota, sustiprintas jos pagrindas ir paklota nauja 8 metrų pločio asfaltbetonio danga. Atnaujinamame ruože rekonstruotos sankryžos ir nuovažos, įrengtos saugos salelės, 214 metrų ilgio jungiamasis kelias Graužiečių gyvenvietėje, pakloti pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai, autobusų sustojimo aikštelės, atlikta ir kitų darbų.

Rekonstruotoje kelio Ukmergė–Molėtai atkarpoje iki 11 metrų pločio išplatinta kelio sankasa, esama susidėvėjusi kelio danga nufrezuota, sustiprintas jos pagrindas, paklota nauja asfalto danga ir sutvarkyti kelkraščiai. Įrengti nauji vandens nuleidimo įrenginiai: 7 plastikinės pralaidos, 124 latakai, suremontuota 16 metrų ilgio esama dauba.

Vykdant darbus rekonstruota Liaušių gyvenvietėje esanti sankryža, 28 nuovažos į lauko kelius ir kiemus, įrengtos eismo saugos salelės. Rekonstruotos autobusų sustojimo aikštelės, Liaušių gyvenvietėje demontuotas senas ir įrengtas naujas keleivių paviljonas, įrengti 0,612 km ilgio apsauginiai metaliniai atitvarai, pastatyti plastikiniai signaliniai stulpeliai, atstatytos pažeistos drenažo linijos.

Statinio BIM taikymas buvo pradėtas rengiant technologinį statinio projektą, kaip jo dalį parengiant skaitmeninį statinio modelį. Skaitmeninis statinio modelis buvo pradėtas rengti techninio darbo projekto (TDP) pagrindu. Iš TDP gautą informaciją sudarė daugiausia neskaitmeniniai duomenys (žiniaraščiai, brėžiniai), kuriuos reikėjo perdaryti į skaitmeninio modelio elementus.

Projekto pagrindu buvo sukurtos septynios projektinės kelio ašys plane su projektiniais išilginiais profiliais. Kelio konstrukcijai atkurti buvo suprogramuota daugiau kaip dvidešimt skersinių profilių dinaminio kelio koridoriui kurti.

Dalyje kelio ruožo buvo suprojektuotas kelio konstrukcijos drenažas. Rengiant skaitmeninį statinio modelį, trimatėje erdvėje patikslinta jo įrengimo padėtis ir atitinkamai paveikti skaitmeniniai žemės sankasos bei šalčiui nejautraus sluoksnio skaitmeniniai paviršiai.

Skaitmeninis kelio modelis – tai trimatėje erdvėje sukurtas skaitmeninis kelio atkarpos brėžinys, į kurį įtraukti visi statybai ar rekonstrukcijai svarbūs elementai: žemės sankasa, pralaidos, geopoliai, visi kelio konstrukcijos ir kelio dangos konstrukcijos elementai ir t. t. Drauge su automatine įrenginių valdymo sistema (AVS) jis suteikia galimybę automatizuoti visus darbus objekte, įskaitant kelio sankasos, kelio konstrukcijos elementų ir kelio dangos sluoksnių įrengimą. Tai ir buvo padaryta konkrečiame aprašomame objekte. Kad ši technologija veiktų, būtinas tikslus geodezinis objekto parametrų pozicionavimas.

Darbams atlikti buvo naudojami minimalūs reikalingi medžiagų kiekiai, nes automatizuotas ir suskaitmenintas gamybos procesas leido be klaidų atlikti užsakovo suformuluotas užduotis. Statinio informacinio modelio sukūrimas ir naudojimas šiame objekte leido sutrumpinti 16,67 kilometro kelio ruožo rekonstrukcijai reikalingų rangos darbų trukmę iki 5 mėnesių ir atlikti darbus panaudojant tik būtiniausią kiekį medžiagų bei kitų resursų.

Skaitmeninis modelis pasitarnavo sudarant darbų atlikimo ir grunto masių judėjimo grafiką. Taip pat buvo detalizuotos darbų apimtys, kad jas projektų valdymo grupė galėtų analizuoti skirtingais pjūviais.