Į viršų
 • Skaitmeninė statyba
 • Projektai
 • Geriausias susisiekimo infrastruktūros BIM projektas – viadukas per geležinkelį valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 170, Mažeikiai (UAB „TEC Infrastructure“ ir UAB „Kelprojektas“)
Geriausias susisiekimo infrastruktūros BIM projektas – viadukas per geležinkelį valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 170, Mažeikiai (UAB „TEC Infrastructure“ ir UAB „Kelprojektas“)
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Mažeikiai, Lietuva Nuo 2016 iki 2019 m.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

AB „Lietuvos geležinkeliai

UAB „Kelprojektas“ ir UAB „TEC Infrastructure“

 

Tai yra vienas svarbiausių Mažeikių miesto susisiekimo projektų, kuris padės išvengti kamščių mieste, pagerės susisiekimas, o tai didins miesto patrauklumą.

Viaduko ilgis – 138 m, rekonstruoto kelio ilgis – 1,12 km, bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis – 3124 m.

Tai bus vienas didžiausių viadukų Vakarų Lietuvoje.

Užsakovo lūkesčių identifikavimui:

 • Pamatuotas esamas reljefas ir sukurtas skaitmeninis 3D modelis
 • Atlikti topografiniai ir geologiniai tyrinėjimai
 • Atliktas eismo srautų įvertinimas

Esamos situacijos sąlygų įvertinimui:

 • Pirminėse stadijoje sukurtos projektinės ašys ir išilginiai profiliai, sukurtas skaitmeninis 3D modelis
 • Parinktas optimalus variantas

Sprendimų priėmimui ankstyvose projektavimo stadijose:

 • Sprendžiant sudėtingą viaduko geometriją buvo sukurtas 3D modelis, kuris buvo nuolat modifikuojamas derinant sprendinius su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis

Sudėtingų architektūrinių formų modeliavimui:

Sprendžiant sudėtingą viadukų architektūrą buvo sukurtas 3D visų statinių modelis.

 • Rekonstruotas Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 170 Mažeikiai-Skuodas 1,12 km ir prieigas, sutampančias su Algirdo gatve bei Vakarų, Gamyklos gatvių ir Algirdo gatvės sankryžas
 • Suprojektuotas Viadukas su atraminėmis sienomis virš geležinkelio kelio
 • Algirdo g. ir Gamyklos g. suprojektuota „turbo“ žiedinė sankryža
 • Suprojektuoti jungiamieji keliai
 • Suprojektuotas pėsčiųjų viaduką per geležinkelį su liftais neįgaliesiems, pėstiesiems su vaikiškais vežimėliais bei dviratininkams

Atliktas inžinerinių tinklų rekonstravimo projektavimas.

Architektūrinių, konstrukcinių ir inžinerinių sistemų sprendimų suderinimui:

 • Norint pasiekti darnų ir kokybišką BIM modelio parengimą tarp skirtingų projekto dalių, statinio informacinis modelis buvo dalomas į mažesnius pastato elementų loginių grupių rinkinius, todėl buvo paprastesnės galimybės sekti atskirų pastato dalių pakitimus ir jų daromą įtaką kitoms pastato dalims
 • ‎‎Projekto esančių laiptinių architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai modeliuoti su Autodesk Revit programine įranga ir derinti su viaduko bei kelio dalies sprendiniais. Toks pat principas taikytas ir nuotekų šalinimo daliai

Technologinių sprendimų ir medžiagų parinkimui:

 • Tikslūs medžiagų kiekiai išeksportuoti iš 3D modelio ir pateikti rangovui, kuris savo ruožtu užsakinėjo medžiagas. Sudėtingų formų plieninės viaduko konstrukcijos išeksportuotos specifiniais failų formatais ir atiduoti plieno konstrukcijų gamybai