Į viršų
Geriausias visuomeninių pastatų BIM projektas – Verslo Centras Žalgirio 112
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Žalgirio g. 112, Vilnius 2018 m. (trukmė – 2 metai) UAB YIT Lietuva UAB YIT Lietuva

 

Esamos situacijos įvertinimui buvo sukurtas teritorijos (gerbūvio) aplinkos modelis su visais teritorijoje esamais statiniais ir gerbūvio elementais. Drono pagalba nuskenuotas teritorijos paviršius. 

Techninio projekto etape pagrindinis dėmesys buvo skiriamas architektūriniams sprendiniams, kuriuos sugebėtų įgyvendinti konstruktoriai ir sistemų inžinieriai.

BIM modelis naudotas kartu su dwg: pastato geometrijai sutikrinti ir suvesti į energinio modeliavimo programą, pastato probleminių vietų indentifikavimui ir šiluminių tiltelių skaičiavimo schemoms parengti. Atliktas dinaminis energinis modeliavimas. Atsižvelgiant į vidaus mikroklimato reikalavimus taikyti skirtingi modeliavimo scenarijai siekiant

A+ energinio naudingumo klasės ir Breeam sertifikato. Įvertinti aplinkiniai šešėliuojantys pastatai, pastato orientacija. Modeliavimas atliktas suskirstant pastatą į zonas pagal jų naudojimo paskirtį ir pritaikant atitinkamus parametrus. Taip atliktas pastato energinio naudingumo sertifikavimas pagal STR reikalavimus.

Dalux Field įrankio pagalba kontroliuojama atliekamų darbų kokybė. Fiksuojami aplinkosaugos pažeidimai. Projekto dalyviai vienoje aplinkoje administruoja defektus, problemų sprendimus. Sudaromi kokybės planai pagal darbų pobūdį ir zonas, kurios sukurtos naudojant modelio informaciją.

Suvestinėse analizuojamas defektų ir pažeidimų kiekis pagal pastato zonas.

Skirtingų projekto dalių 3D modeliai apjungti sukuriant bendrą pastato informacinį modelį (BIM). 

BIM modelį sudaro šių projekto dalių 3D modeliai: architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų, elektrotechnikos ir interjero.

Apibendrinanti informacija apie projektą:

  • Vystomo sklypo plotas – 12348 m2 (kartu su gyvenamųjų namų kvartalu)
  • Aukštai – 5
  • Nuomojamas plotas – 7354 m2
  • Tipinio aukšto plotas 1967 m2
  • Parkavimo vietos – 212 vnt.
  • A+ energinė klasė