Į viršų
Geriausias susisiekimo infrastruktūros BIM projektas – Pėsčiųjų viadukas A14 kelyje (UAB „Kelprojektas“)
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Kelias A14 Vilnius – Utena ruožas nuo 16,00 iki 21,50 km Pradžia: 2017-11; pabaiga: 2018-03 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos UAB „Kelprojektas“

Projekto konstrukcinė dalis parengta naudojant Revit centrinio failo filosofiją (vienu metu prie vieno failo dirbama keliese). Sudėtingoms geometrinėms formoms modeliuoti buvo naudota Autodesk Dynamo programa. Konstrukcijų erdvinis armavimo būdas padėjo išvengti galimų kritinių susikirtimų, o sukurtas BIM modelis leido automatiškai sukurti medžiagų kiekių žiniaraščius, pateikti polių koordinates bei altitudes ir lengvai sukurti reikiamus pjūvius.

Projekto dalių (susisiekimo ir konstrukcijų) analizei ir nesuderinamumų sprendimui naudota NavisWorks programa. Skirtingas projekto dalis apjungiančio BIM modelio analizė pagreitino ir palengvino projektavimo darbų procesą ir technologinių sprendinių parinkimą bei suderinimą su užsakovu. Siekiant supaprastinti kontrolės ir kiekių skaičiavimo procesus, buvo sudaryta aiški parametrų sistema. Sukurti parametrai ir konstrukcinių elementų kategorijos leidžia tikslingai panaudoti BIM modelio informaciją statybos proceso planavimui ir kontrolei. Pagrindinis sukurtos parametrų sistemos privalumas – galimybė saugoti visą esminę informaciją vienoje vietoje – viename BIM modelyje.