Į viršų
Prekybos ir remonto dirbtuvių pastato statybos projektas (UAB „Sweco Lietuva“)

 

Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Oro parko g. 2, Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

Techninis projektas (2017 05 – 2017 11)

Darbo projektas (2017 12 – 2019 01)

UAB „Hollister Lietuva“ UAB „Sweco Lietuva“

 

Projektas vystytas integruotai, procesų valdymui pasitelkta projektų valdymo platforma, sutvarkyta pagal PAS 1192-2 standartą, kurioje atliekamas dokumentų tvirtinimas, atidavimas, koregavimas ir archyvavimas. Viso projektavimo metu naudojamas modelio evoliucijos darbo būdas, kur tolygiai pereinama iš techninio projekto į darbo projekto stadiją nekeičiant modelio saugojimo vietos. Sukurtas BIM standartas, kuris leidžia valdyti projekto užduočių ir modelio elementų informaciją. BIM modelis buvo naudojamas energetinio naudingumo klasei nustatyti. Projekte naudota virtuali realybė, kuri leido užsakovui susipažinti su projekto informacija jo kūrimo metu. Buvo daromas kelių lygių virtualios realybės pasivaikščiojimas. Greitas naujausių sprendinių pristatymas naudojamas susitikimo metu ir specialaus paruošimo reikalaujantis aukštesnės kokybės pristatymas, kuris naudojamas pristatyti projektą projekte nedalyvaujančiai užsakovo komandai. Darbas vyko visiškai integruotai, visiems modelio kūrėjams matant kiekvieno kito dalyvio projekto dalis. BIM aplinkoje įgyvendintos visos projekto dalys.