Į viršų
Regioninio skrydžių valdymo pastatų kompleksas. Eišiškių pl. 9, Vilnius. Statybos projektas (UAB „Baltic Engineers“)

 

Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Vilnius, Balio Karvelio g. 25, LT-02184 2014 09 01 – 2015 09 02 VĮ „Oro navigacija“ UAB „Baltic Engineers“

Siekdami apibrėžti užsakovo lūkesčius dėl 6D Taip pastatyta BIM modelio kartu su juo buvo parengtas BIM planas, kuris apėmė projekto disciplinas:

 • Sklypas ir susisiekimas
 • Architektūra
 • Statinio konstrukcijų
 • Technologijos
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo
 • Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo
 • Elektrotechnikos
 • Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
 • Gaisrinės signalizacijos
 • Apsauginė signalizacija
 • Gaisrinės saugos
 • Gaisro gesinimo sistemos
 • Šilumos gamybos
 • Šilumos tiekimo
 • Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo
 • Lauko elektroniniai ryšiai
 • Lauko elektros tinklai (abonentinė dalis)

Svarbu paminėti kad BIM plane prie kiekvienos disciplinos buvo įvardinti elementų tipai, jiems būtini parametrai.

Pagal užsakovo pageidavimus pastato eksploatacijos fazei visiems pastato elementams buvo sukurti tokie parametrai, kuriuos jis galės pildyti eksploatuodamas pastatą:

 • nuoroda į instrukciją (URL)
 • garantinis laikotarpio pradžia
 • garantinis laikotarpio pabaiga
 • remonto darbai (data+ aprašas)
 • pakeitimo / esminio atnaujinimo laikotarpis

Užsakovui buvo pateikti 4 sklypo ir pastatų išdėstymo variantai, patalpų schemos ir vizualizacijos.