Į viršų
SÄVLÅNGEN 2 (UAB „Descon“)

 

Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Stokholmas, Švedija 2019.04 – 2020.02 SERNEKE UAB „Descon“

Užsakovo pageidavimu buvo atliktas priešprojektinis konstrukcinės dalies modelis (KP), preliminariam projekto apimties įvertinimui.
Esamos situacijos įvertinimui buvo naudojama Architektūros 3D modelis kaip kurti konstrukcinį modelį. Ankstyvoje stadijoje sukurtas žemo, pradinio detalumo modelis leido gana tiksliai įvertinti medžiagų kiekius ir rangovui planuoti biudžetą.