Į viršų
Lietuva tarptautiniame BIM žemėlapyje
2020 15 liepos

Nuo 2019 m. kovo iki 2020 m. birželio – dar vienas aktyvaus Lietuvos statybų sektoriaus skaitmeninimo ir tarptautinės integracijos laikotarpis.

Pagrindinių tarptautinių veiklų ir įvykių kalendorius

  • 2019 m. balandžio mėn. VšĮ „Skaitmeninė statyba“ su Lietuvos statybininkų asociacija, partneriais ir rėmėjais surengė VIII tarptautinę konferenciją „Skaitmeninė statyba 2019“ (https://skaitmeninestatyba.lt/renginiai/).
  • 2019 m. gegužės mėn. VšĮ „Skaitmeninė statyba“ atstovai dalyvavo „buildingSmart International“ (bSI) „BIM Summit 2019“ renginiuose ir darbiniuose susitikimuose Diuseldorfe.
  • 2019 m. balandžio–rugpjūčio mėn. VšĮ „Skaitmeninė statyba“ atstovas dalyvavo tarptautinio „bSI Awards 2019“ konkurso BIM projektų vertinimo ekspertų komandos darbe. Konkurse buvo pristatyta daugiau kaip 100 projektų iš viso pasaulio. Nugalėtojų projektai pristatomi https://www.buildingsmart.org/awards/bsi-awards-2019/.
  • Iki 2020-07-31 renkamos paraiškos konkursui „bSI BIM Awards 2020“ (https://www.buildingsmart.org/bsi-awards/).

Užsakovai, verslo įmonės ir mokslo organizacijos kviečiamos teikti paraiškas šioms nominacijoms:

bSI konkurse kaip BIM sprendiniai vertinami tik „Open BIM“ formatais ir standartais vykdomi duomenų mainai (3 BIM modelių vystymo brandumo lygis pagal ISO 19650-1:2018).

  • 2020 m. vasario mėn. VšĮ „Skaitmeninė statyba“ įgijo buildingSmart „Chapter In Formation“ statusą. Nuo šios datos VšĮ „Skaitmeninė statyba“ turi teisę naudoti „buildingSmart Lithuania“ logotipą ir oficialiai valdyti lt domeną. Įgijus naują statusą, ir toliau aktyviai dirbama su Skandinavijos (Danijos, Švedijos, Suomijos ir Norvegijos) ir Baltijos (Latvijos bei Estijos) šalių kolegomis.

  • 2020 m. kovo mėn. „Bentley Systems Europe“ biure Vilniuje įvyko „buildingSMART International“ techninės diegimo grupės (Implementation Support Group, ISG) susirinkimas, kuriame dalyvavo ir VšĮ „Skaitmeninė statyba“ atstovai. Renginyje pristatyta bSI vykdomi ir planuojami įvairūs techninių sprendimų ir standartų kūrimo projektai, vyko aktyvios diskusijos. Paliestos technikos grupės vystomos temos (bSDD, openCDE API, BCF, IfcJSON ir kitos), Infragrupės temos (IFC Road, IFC Rail, IFC4.3 ir kitos), bSI duomenų mainų ateities formato IFC5 schemos struktūros kūrimo koncepcijos ir daugelis kitų techninių klausimų.

Plečiasi Lietuvos verslo įmonių įgyvendinamų BIM projektų bei veiklų geografija

  • Nuo 2016 m. organizuojamuose Lietuvos geriausių BIM projektų konkursuose, šalia ankstesniais metais Lietuvos įmonių įgyvendintų BIM projektų Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje, Lietuvos įmonių patirtis pasipildė UAB INHUS projektu, įgyvendinamu Pietų Korėjoje, ir UAB „Staticus“ projektu Norvegijoje. Daugiau informacijos apie Lietuvos įmonių projektus užsienyje rasite https://skaitmeninestatyba.lt/projektai/.
  • 2020 m. vasario mėn. Lietuvos atstovų delegacija dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „infraBIM Open 2020“ (infrabimopen.com) Tamperės mieste Suomijoje. Šiais metais Lietuvos atstovai į konferenciją buvo pakviesti ne tik kaip klausytojai, bet ir skaityti pranešimų apie BIM pasiekimus „InfraBIM“ sektoriuose. Lauko elektros tinklų ir pastočių BIM modelių kūrimo ir įgyvendinimo praktiką, taikant VšĮ „Skaitmeninė statyba“ BIM metodiką ir „Open BIM“ standartus, pristatė UAB „Projektai ir Co“ kartu su partneriu UAB „InnoBIM“. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių statinių (viaduko) BIM modelių rengimo patirtį pristatė UAB „TEC Infrastructure“.

2021 m. birželio mėn. planuojama 4-oji tarptautinė konferencija „InfraBIM“ iš Suomijos persikels į Prancūzijos Liono miestą (https://buildingsmart.fi/en/infrabim-open-2021-goes-france/).

BIM kompetencijų ugdymo ir standartizavimo veikla

  • Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Lietuvos statybininkų asociacijos kartu su 10 partnerių iš 5 ES šalių () įgyvendina projektą „H2020 BIMplement“. Beveik energijos nenaudojančių statinių (angl. Nearly Zero Energy Building, nZEB) statybai ir renovacijai būtinas naujas požiūris į viso statybos proceso kokybės kontrolę per pastato gyvavimo ciklą.

Šiuo tikslu, atsižvelgiant į projekto „BIMPlement“ veiklą, buvo įvertinta projekto partnerių šalių dalyvių beveik energijos nenaudojančių statinių (angl. Nearly Zero Energy Building, nZEB) statybos ir atnaujinimo taikant BIM metodikas teorinė ir praktinė patirtis. Integruojant su SKST BIM metodika, parengtas „BIMPlement“ mokymų modelis, kaip pasiekti geresnę beveik nulinės energijos pastato (nZEB) naujos statybos ir pastatų atnaujinimo kokybę, naudojant BIM kaip universalų informacijos teikėją, užtikrinant tarpdiscipliniškumą, apimant informacijos mokymosi procesui sukūrimą bei pateikimą nuo užsakovo reikalavimų iki darbininkų statybų aikštelėse.

Projektas „BIMplement“ tiesiogiai susijęs ir su 2015–2017 m. Lietuvos statybininkų asociacijos kartu su partneriais įgyvendinto ENERGOTRAIN projekto rezultatų, 14 statybos technologijų aprašų (vėdinimo sistemų ir visų su pastato išorinėmis atitvaromis bei inžinerinėmis sistemomis susijusių technologijų bei pastato sandarumo užtikrinimo ir kokybiško įrengimo temas) ir specialistų bei darbininkų profesinių kompetencijų vertinimo modelių išplėtimo (papildymo) integruojant su BIM kompetencijomis poreikius.

„H2020 BIMPlement“ modelio pagrindinių komponentų struktūra

Kiekvienoje šalyje pagal projekto „H2020 BIMplement“ reikalavimus buvo pasirinkti realūs statybos objektai siekiant pasirengti ir organizuoti šių projektų užsakovo ir projektavimo bei statybos komandų teorinius bei praktinius mokymus naudojant konkrečių projektų BIM modelius. Šių veiklų tikslas – identifikuoti projekto BIM ir NZEB komandos esamą kompetencijų lygį, apmokyti pagrindinius projekto valdymo komandos vadovus ir specialistus „BIMplement“, suderinta su VšĮ „Skaitmeninės statybos“ BIM metodika, ir parengti kokybiškus BIM modelius praktiniams mokymams statybos aikštelėse organizuoti. Lietuvoje BIM metodikos vystymo ir tolesnių praktinių mokymų laboratorija (Field lab) pasirinkta VšĮ „Skaitmeninė statyba“. Realūs BIM objektai praktinei daliai pasirinkti VĮ Turto banko, UAB Vilniaus vystymo kompanijos bei UAB „Intersurgical“ vystomi projektai, projektavimo įmonės UAB „Archimeda“, UAB „Atamis“, projektavimo biuras „PST Projektai“ ir statybos rangovų įmonės UAB „Raseinių statyba“, UAB „Mitnija“ bei UAB „VT statyba“ bei šių projektų subrangovai.

Latvijoje projekto „H2020 BIMplement“ ir integruotos SKST metodikos mokymai replikuojami bendradarbiaujant su LATBIM organizacija ir realaus mokyklos PAMSKO BIM projekto rangovo „Arcers SIA“ projekto komanda.

Daugiau informacijos apie projektą – www.bimplement-project.eu.

Projektas finansuojamas ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis.

Europos Komisijos parama šiam leidiniui parengti nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už leidinyje panaudotą informaciją.

  arba

originalai:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos

Standartizavimo pastangos

„BuildingSmart International“

Aktyviai veikia bSI suformuotų užsakovų, t. y. kelių, geležinkelių, oro uostų, statybos ir valstybės reguliavimo sričių institucijų atstovų grupės, formuojančios vartotojų BIM reikalavimus pagal atitinkamas sritis pastatų, infrastruktūros ir produktų grupių kuriamoms paslaugoms ir produktams. Kaip pagrindiniai bSI produktai čia įvardijami MVD (angl. Model View Definition), t. y. pasirinktų pagrindinių BIM taikymo būdų (angl. BIM UseCases), pvz., energinio efektyvumo vertinimo ir kiekių skaičiavimo  procesų ir informacijos reikalavimų standartizuotos struktūros, apibrėžimai.

Įsibėgėjo kelių konkrečių produktų, skirtų bendro apsikeitimo duomenimis struktūroms apibrėžti, darbai. Jau parengti pradiniai IFCRoad, IFCRail formatų prototipai ir IFC4.2 schema. Aktyviai dirbama prie IFCBridge, IFCRebar, IFCPrecast duomenų mainų formatų struktūros sukūrimo.

IFC4 formato schema, gebanti atviru duomenų mainų formatu perkelti schemoje suderintų apimties objektų geometrinę ir informacinę dalis ir patvirtinta 2016 m., jau įdiegta kelių programinės įrangos tiekėjų sprendimuose ir toliau bus sparčiai diegiama, testuojama ir tobulinama. Visi rinkos dalyviai kviečiami aktyviai įsitraukti į schemos testavimą ir diegimą projektuose.

Toliau tobulinama ir praktikoje plačiai taikoma BIM bendradarbiavimo formato BCF (angl. BIM Collaboration Format) technologija ir įvairūs IT sprendimai bei integracijos su įvairiomis BIM sistemomis.

Įvertinus užsakovų poreikius, inicijuotas buildingSmart duomenų žodyno (angl. buildingSmart Data Dictionary, bSDD) atnaujinimo ir tolesnio vystymo projektas.

Šalia standartinės IFC4 schemos kuriamų kitų bSI naujausių iniciatyvų ir kuriamų specifinių produktų, susijusių su visa inžinerine infrastruktūra ir pastatais, jau pradėta formuoti IFC5 (miestų  lygio) infrastruktūros bendroji architektūra.

Aktyviai dirba Reguliavimo standartų grupė, kurianti el. reguliavimo, reikalavimų ir rekomendacinį naudojimo turinį.

Išsamiai – https://www.buildingsmart.org.

CEN442 (Europoje)

Europoje sukurtas „CEN/TC 442 Building Information Modelling“ (BIM) komitetas, kuriame veikia 5 darbo grupės. Jas inicijavo „buildingSmart International“ sikedamas standartizuoti Užsakovų reikalavimų (EIR) MVD, Duomenų mainų formato (IFC), Duomenų žodyno (bSDD), Modelio sistemų ir elementų geometrijos detalumo ir informacijos poreikių struktūros reikalavimų, integruotos komunikacijos infrastruktūros (CDE) sprendinius.

TK88 BIM (Lietuvoje)

BIM standartizavimo srityje Lietuvoje aktyviai veikia TK88 BIM Techninis komitetas prie Lietuvos standartizacijos departamento. TK88 komiteto nariai aktyviai dalyvauja CEN442 komiteto WPG3 veikloje (EIR, BEP, modelio detalumo, „Open CDE API“ bei kitų temų). Kol kas neturime atstovų INFRA ir BIM produktų standartizavimo grupėse. Kviečiame aktyvius BIM specialistus – ekspertus prisijungti prie TK88 komandos.

 

Dr. VAIDOTAS ŠARKA

VšĮ „Skaitmeninė statyba“ Regioninio bendradarbiavimo BIM vystymui darbo grupės vadovas

Kitos aktualijos
2020 10 liepos
KTU mokslininkas: jei specialistas žengs koja kojon su inovacijomis, konkuruoti su skaitmenizacija ir dirbtiniu intelektu neteks

Statybos inžinerija – viena pagrindinių pramonės šakų, sukurianti vidutiniškai apie…

2021 12 sausio
Su Laisvės gynėjų diena!

Kartu prisiminkime, kodėl jau 30 metų esame laisvi. Pagerbkime Sausio…