Į viršų
BIM profesionalų kompetencijų vertinimas bus grindžiamas „buildingSMART“ praktika

Robertas Encius, Lietuvos statybininkų asociacijos Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas

Lietuvos statybos sektoriaus lyderiai jau turi kuo didžiuotis BIM naudojimo srityje, tik šiek tiek gaila, kad geriausi BIM projektai įgyvendinti ne Lietuvoje, o Skandinavijos šalyse. Kadangi užsakovai ima vis geriau suprasti statinio gyvavimo ciklą, ypač statinio informacinio modelio naudą statinio naudojimo, remonto ir atnaujinimo stadijose, BIM kompetencijų įrodymų netrukus prireiks atliekant ir viešuosius, ir „privačius“ pirkimus. Su šiais Skandinavijos šalių reikalavimais jau susipažino ne viena Lietuvos statybos verslo kompanija.

Į tai VšĮ „Skaitmeninė statyba“ privalėjo atsižvelgti kurdama ir įgyvendindama statybos specialistų BIM kompetencijų vertinimo ir patvirtinimo sistemą. Sistemos etalonas buvo rastas aljanse „buildingSMART“, kurio Šiaurės Europos šalių grupės veikloje VšĮ „Skaitmeninė statyba“ ir dalyvauja.

Tarptautinis aljansas „buildingSMART“ pradėjo įgyvendinti asmenų sertifikavimo programą ir pasiūlė standartizuotą asmens BIM žinių vertinimo modelį, kuriuo netrukus galės būti remiamasi daugelyje pasaulio šalių. „buildingSMART“ metodikos naudojimas užtikrintų, kad patvirtintos žinios atitiks tarptautinius standartus ir geriausią pasaulio praktiką. Gera naujiena ta, kad pagrindinių kompetencijų samprata – BIM specialistas, BIM koordinatorius ir BIM vadovas – Lietuvoje ir aljanse sutampa. Pati organizacija „buildingSMART“ pagal šią programą mokymų ir vertinimo nevykdys, tačiau rengs mokymo programų schemas ir jas tvirtins, vertinimui pateiks standartizuotą klausimyną pagal kompetencijas. Mokymą ir vertinimą atliks „buildingSMART“ įgaliotos organizacijos.

Šiuo metu VšĮ „Skaitmeninė statyba“ ekspertai vertina programoje siūlomo proceso pritaikymo Lietuvoje galimybes, dalyvauja šį klausimą svarstant grupėje „buildingSMART Nordic“, konsultuojasi su Norvegijos specialistais. Būtent šią šalį galima vadinti „buildingSMART“ profesionalų sertifikavimo programos pioniere – čia „buildingSMART“ septynias organizacijas jau įgaliojo vykdyti BIM mokymą ir vertinimą.

VšĮ „Skaitmeninė statyba“ ketina peržiūrėti šiuo metu rinkai siūlomas BIM specialistų ruošimo programas ir užtikrinti, kad jos atitiktų „buildingSMART“ keliamus reikalavimus. Tokiu būdu Lietuvoje ruošiamasi pasiūlyti tarptautiniu lygiu patvirtintas mokymo programas ir žinių patikrinimo testus. Teigiami testo rezultatai leis patvirtinti bazines asmens BIM žinias. Nors mokymų ir testo laikymo kainą šiek tiek padidins „buildingSMART“ renkamas mokestis, tačiau asmens žinios bus pripažįstamos beveik visame BIM naudojančiame pasaulyje.

Jau aišku, ką dar reikia nuveikti – parengti ir patvirtinti kompetencijų aprašus, praktinės patirties reikalavimus, reikalavimus vertintojams ir jų skyrimo tvarką.

Lietuvos statybininkų asociacija pradeda įgyvendinti ir vysto statybos sektoriaus darbuotojų sistemą, kurios pagrindas – informacija apie statybininkus ir kitus darbininkus bei jų kompetencijas. Tikimasi, kad tai taps pagrindiniu objektyvios informacijos apie statybos darbuotojų kompetencijas šaltiniu, kuriuo naudosis ne tik darbuotojai ir darbdaviai, bet ir perkančiosios bei priežiūros institucijos. BIM kompetencijas turinčių asmenų duomenų bazė taps neatsiejama šios sistemos dalimi, o BIM įgūdžiai – vienu svarbiausių artimos ateities statybos rinkos dalyvių atributu.

Kiti straipsniai
BIM kompetencijų grandinė

VSRC siekia tenkinti darbdavių poreikius ir yra atviras naujovėms. Akylai…

BIM specialistų rengimas. Naujovės turi apimti ir atestavimą

Pažangios Europos statybos įmonės siekia priimti į darbą darbuotojus, kurie,…