Į viršų
Geriausias gyvenamųjų pastatų BIM projektas – daugiabučių gyvenamųjų namų projektas „Matau Vilnių“
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Aludarių g. 1, 5, 7, 9, 11, Vilnius 2017 m. (trukmė – 4 metai 8 mėnesiai) UAB YIT Lietuva UAB YIT Lietuva

 

Projektuojant gyvenamuosius namus pagrindiniai BIM tikslai:

  • Sumodeliuoti pagrindinių projekto dalių skaitmeninius modelius – Architektūros, konstrukcijų, ŠVOK, vandentiekio ir nuotekų, lietaus nuotekų.
  • Modelių geometrijos ir informacijos detalumo lygis turi užtikrinti modelių panaudojimą projektavimo, pasiruošimo statybai ir statybos etapuose.
  • Projekto skaitmeniniai modeliai ir brėžiniai turi būti talpinami bendroje duomenų valdymo aplinkoje, informacija saugoma, bendrinama su visais projekto dalyviais ir sudaroma galimybė pasiekti iš bet kurio išmanaus įrenginio.
  • Ieškoti ir surasti projektui praktiškiausius ir ekonomiškiausius sprendimus.

Įvertinta, kad projektuojami pastatai miesto centrinės dalies kontekste nekeičia ir neturi įtakos senamiesčio siluetui, nematomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių, nuo Žvėryno užstojami verslo centro kairiajame Neries krante užstatymu. Objektas savo padėtimi, aukščiu, apimtimi ir išraiška nenustelbia esamų kultūros paveldo objektų, pastatų aukščiai ir mastelis atitinka aplinkos kontekstą. Gyvenamieji namai yra 5-6m žemesnėje terasoje negu gretimi sklypai V. Kudirkos gatvėje. Pastatai atitraukti nuo esamo užstatymo normuojamais atstumais. Į gretimus sklypus orientuotos sienos be langų.

Įvertinta triukšmo įtaka.

Planavimo etape rasti optimaliausią patalpų išplanavimo variantą, paremtą pastato ir ekonominiais rodikliais.

Šiame etape projektuojamo pastato 3D modeliui nekeliamas aukštas detalumo lygis. Modeliuojami tik pagrindiniai pastato elementai – sienos, perdangos, balkonai, terasos. Pastato plotai (erdvės) suskirstomi pagal jų paskirtį. Ši paprasta pastato geometrija gali būti lengvai keičiama, ieškant optimaliausio naudingo ir užstatymo ploto santykio.

Variantinis patalpų planavimas – ieškant efektyviausio parduodamo ir statomo ploto santykio ir pritaikant pelningumo testo skaičiavimo principus. Projektuotojai planavimo etape pateikė keletą patalpų (butų) išplanavimo variantų. Panaudotas mažo detalumo architektūrinės dalies modelis.

Techninio projekto etape pagrindinis dėmesys buvo skiriamas architektūriniams sprendiniams, kuriuos sugebėtų įgyvendinti konstruktoriai ir sistemų inžinieriai.

Projekto statinių kompleksas išdėstytas ant šlaito. Visi pastatai individualūs, sudėtingų formų.

Pirminėje planavimo stadijoje pastatas buvo projektuojamas taip, kad atitiktų A+ energinę klasę.

Inžinerinės sistemos suprojektuotos taip, kad elementai nesikirstų su konstrukcijomis. Taip išvengiama statybos remonto mazgų ir statybinių atliekų statybvietėje.

Apibendrinanti informacija apie projektą:

  • Vystomo sklypo plotas – 12348 m2
  • Vystymo etapai – 3 + 1
  • Suplanuotas butų skaičius – 244 vnt. / 14410 m2
  • Komercinės paskirties patalpos – 8 vnt.
  • Parkavimo vietos – 192 vnt.