Į viršų
Geriausias studentų BIM projektas – Lopšelio-darželio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
S. Stanevičiaus g. 21, Vilniuje 2021-02 (trukmė – 4 mėnesiai) Vilnius Tech Vilnius Tech

 

Šis statinys yra vienas iš dviejų visoje Pietų Korėjoje tokio tipo statinių, kurių projekto rengimo metu buvo naudojamas BIM ir surenkamo gelžbetonio konstrukcijos.

Pagal pateiktą projektinę medžiagą, užsakovo pageidavimu – parengiamas pastato paskirstytas grafinis-informacinis modelis bei BIM projekto vykdymo planas (BEP).

Nustatyti uždaviniai, pagal užsakovo pageidavimą:

  1. Parengti projekto vykdymo planą (planavimo ir projektavimo etapams);
  2. Bendroje duomenų valdymo aplinkoje (angl. Common Data Environment – CDE) sukurti projekto aplankų struktūrą;
  3. Parengti projekto CAD/BIM standartą;
    1. nustatyti ir apibrėžti projekte naudojamų linijų tipus  ir storius, matmenų  ir tekstų stilius, sluoksnius, elementų šeimas;
    2. apibrėžti talpyklų vardijimo taisykles;
  4. Apibrėžti modelio padalijimo taisykles bei nustatyti kiekvienos modelio dalies autorystę;
  5. Panaudojant skirtingas BIM platformas sukurti paskirstytą grafinį-informacinį modelį taikant BIM standarte nustatytas taisykles;
  6. Panaudojant statinio grafinį-informacinį modelį sugeneruoti pasirinktinai kelis pagrindinius vaizdus, gaminių ar medžiagų kiekių žiniaraščius ir pageidautinus brėžinius.