Į viršų
Administracinis pastatas Žarijų g. Vilniuje (UAB „Baltic Engineers“ ir INHUS Engineering, UAB)

 

Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Žarijų g. 6, Vilnius 2017 birželis – 2018 sausis UAB „Vilniaus aidai“ UAB „Baltic Engineers“ ir INHUS Engineering, UAB, MB Sprik

Projektas yra ilgametės kompanijų patirties dirbant trimatėje erdvėje ir koordinuojant sprendimus realiu laiku rezultatas, kurį pavyko pasiekti per fiksuotą laiką. Visų projekto dalių integravimas trimatėje erdvėje, projekto kokybės kontrolė, elementų klasifikavimas, BIM plano parengimas, tai tik dalis iš BIM tikslų, kurie buvo įgyvendinti projektuojant biurų pastatą Žarijų g. 6.

Dėl didelės projekto apimties, projektavimas vyko keliuose centriniuose modeliuose, dalyviams reguliariai keičiantis visa projekto informacija vienoje duomenų bazėje. Trimačiai informaciniai modeliai buvo naudojami atliekant konstrukcijų, vandentiekio ir vėdinimo sistemų skaičiavimus ir optimizaciją, pastato dinaminį modeliavimą bei generuojant detalius kiekių žiniaraščius, sudarytus pagal vieningą klasifikavimo sistemą.

Siekiant išvengti galimų sankirtų ir nesuderinamų, projekto metu buvo atliekami reguliarūs sankirtų testai, taip pat užtikrinta tarpdisciplininė komunikacija, paremta informacijos keitimosi centrinėje duomenų bazėje principu BCF formatu.