Į viršų
Geriausias studentų darbas – BIM projektas – vaikų darželio modernizavimo projektas (Vilnius Tech)
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Vilnius, Lietuva 2019 m. Vilnius Tech Vilnius Tech

 

Projekto tikslas: pagal pateiktą projektinę medžiagą parengti pastato paskirstytą grafinį – informacinį modelį pagal apibrėžto BIM standarto reikalavimus.

Projekto uždaviniai:

  1. Parengti projekto vykdymo planą (BEP);
  2. Bendroje duomenų valdymo aplinkoje sukurti projekto aplankų struktūrą bei vykdyti duomenų mainus;
  3. Parengti projekto BIM standartą (kaip atskirą dokumentą arba kaip projekto vykdymo plano dalį);
  4. Apibrėžti modelio padalijimo taisykles bei nustatyti kiekvienos modelio dalies autorystę;
  5. Panaudojant skirtingas BIM platformas sukurti paskirstytą grafinį-informacinį modelį taikant BIM standarte nustatytas taisykles;
  6. Atlikti laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimus;
  7. Panaudojant statinio grafinį-informacinį modelį pasirinktinai sugeneruoti kelis pagrindinius vaizdus (pastato fasadas, planas, pjūvis) bei vieną iš gaminių ar medžiagų kiekių žiniaraštį.

Panaudojant skirtingas BIM platformas sukurtas paskirstytas grafinis – informacinis modelis.

Architektūriniai daliai naudota Graphisoft ARCHICAD 23 programinė įranga. Konstrukcinio modelio skaičiuojamajai schemai sudaryti naudota SCIA Engineer 19. ŠVOK dalies modeliui kurti naudota Autodesk Revit 2020.

Bendroje duomenų valdymo aplinkoje sukurti projekto aplankų struktūrą bei vykdyti duomenų mainus panaudotas Bentley ProjectWice v10.00.03.49.