Į viršų
Geriausias visuomeninių pastatų BIM projektas: Administracinio pastato rekonstrukcijos projektas
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
T. Ševčenkos g. 13, Vilnius VĮ „Turto bankas“ UAB „Naresta“, UAB „Atamis“, UAB „InnoBIM“

 

  1. Projekte nuo pat projektavimo pradžios (S2 koncepcijos ir S3 stadijose) užsakovo tikslams buvo taikoma BIM reikalavimai ir metodika VšĮ Skaitmeninė statyba.
  2. S4 DP, S5 statybos ir S6 Taip pastatyta stadijoje Užsakovas pateikė EIR ir AIR, kurių pagrindais projekto eigoje buvo ruošiamas, nuolat atnaujinamas ir naudojamas detalus BEP (BIM įgyvendinimo planas). Viso projekto eigoje planavimo ir derinimo veiklose kartu su integruota (IPD) projektavimo ir statybos komanda, aktyviai dalyvavo ir užsakovo projekto valdymo bei būsimų pastato naudotojų atstovai. Užsakovo EIR parengtas pagal VšĮ Skaitmeninė statyba metodiką. Suformuluoti pradiniai reikalavimai pastato sistemų informacijai eksploatacijai.
  3. Sprendimų priėmimui ir derinimui bei tikslinimui, S4 – S5 stadijos pradžioje buvo atlikta liekančios pastato ir teritorijos skenavimo darbai. Taip pat pirmiausia mažo detalumo (LOD100-200-350) apimtyje buvo sumodeliuoti visų reikiamų sprendimų priėmimui ir pasirengimui statybai esamos situacijos ir gretimybių, esamo liekančio pastato dalies (patikslinta po skenavimo) bei visų statinio projekto dalių sistemos ir elementai, atlikti klasifikavimo darbai (taikomas ISO81346 standartas informacijos struktūrai sutvarkyti) bei suvesta sprendimų priėmimui reikiama informacija.