Į viršų
Viešbučio ir gyvenamųjų namų kompleksas (UAB „Merko statyba“)
Projekto teikėjas Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai Generalinis rangovas
UAB „Merko būstas“ Ceikinių g. 3, Vilnius 2016.01–2016.12 UAB „Merko būstas“ UAB „Unitectus“ UAB Merko statyba

Nepaisant didelės projekto apimties ir įtempto laiko grafiko, BIM buvo pasirinktas koordinacijai ir bendradarbiavimui.

Pagrindiniai taikymo būdai: projektavimas ir projekto koordinavimas 3D aplinkoje, numatant galimus nesusipratimus statybos etape ir jų sprendimus; 2D brėžinių leidimas pagal naujausius modelius ir kiekių ištraukimas iš jų.

Papildomai buvo daromas būsimos statybvietės modelis, statinių elementų sujungimas su laiko grafiku. Tai leido sekti ir lyginti numatytą darbų eigą su realia situacija.

Pasitelkus naujausias technologijas buvo padaryti virtualios realybės modeliai, kurie sujungė esamą situaciją su 3D modeliais. Tai leido numatyti būsimų pastatų įkomponavimą į aplinką.

Projektas yra vystomas pagal šiuo metu plačiausiai taikomą tarptautinį tvarių pastatų vertinimo standartą bei sertifikavimo sistemą BREEAM. 3D modelių integravimas su analizės programomis ženkliai padėjo sumažinti laiko sąnaudas atliekant pastato BREEAM skaičiavimus ir rengiant ataskaitas.

Projektuotojų atliktas darbas su modeliais ir jų informacija yra sėkmingai perduota į statybos aikštelę tolimesniems taikymo būdams.