Į viršų
BIM studijos pasiteisino, pradedamas kvalifikacijos kėlimas

Prof. dr. Algirdas Juozapaitis, VGTU Statybos fakulteto dekanas

Vienas svarbiausių naujos kartos statybos inžinerijos mokslų srities specialistų yra statinio projekto BIM vadovas (informacijos vadovas). Tai naujo tipo statybos inžinerijos specialistas, numatantis statinio inžinerinio informacinio modeliavimo technologijų diegimo ir vystymo strategiją projektavimo įmonėse, statytojų, rangovų, gamintojų ir turto valdytojų organizacijose, taip pat kuriantis ir vystantis BIM standartus, vadovaujantis ir koordinuojantis BIM projekto rengimo ir vykdymo procesus. 

Kiekvienam statinio projektui būtinas BIM vadybininkas (BIM koordinatorius), ruošiantis projekto BIM dalį, mokantis atlikti BIM modelio auditą, gebantis suderinti visų projekto dalyvių veiksmus ir spręsti jų bendradarbiavimo klausimus. Visų projekto dalių ir vystymo etapų koordinavimas yra esminė ir labai svarbi BIM paskirtis.

Skatindamas skaitmeninės statybos plėtrą, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) yra žengęs du itin svarbius žingsnius. Tai Statinių skaitmeninių ir informacinio modeliavimo technologijų centras (SSIMTC), kuris, bendradarbiaudamas su statybos pramone, profesinėmis asociacijomis, valstybinėmis institucijomis ir švietimo įstaigomis, padeda plėtoti BIM technologijas Lietuvoje, ir antrosios pakopos (magistrantūros) studijos pagal pirmą Lietuvoje Statinio informacinio modeliavimo studijų programą.

BIM studijos VGTU

BIM specialistai privalo atsižvelgti į visų statinio projekto dalių rengimo problematiką visais statinio gyvavimo ciklo etapais, kad įsisavintų statinio informacinio modeliavimo technologijas ir nusimanytų apie vykstančius procesus, sintetintų projekto dalyvių žinias. Tai būtina norint vadovauti BIM diegimo strategijai, vystyti BIM metodus, kurti ir diegti BIM standartus, sėkmingai plėtoti geriausias praktikas. Didelis dėmesys programoje skiriamas praktinių gebėjimų, reikalingų jauniems specialistams, ugdymui.

Šios statybos inžinerijos magistrantūros studijų programos sandaros idėja grindžiama esminėmis BIM sąvokomis: „Building“ – statinys / pastatas / infrastruktūros objektas – trimačiu modeliu pagrįstas statybos projektas / statybos objektas, kuriame atsižvelgiama į visą jo gyvavimo ciklą (planavimas / projektavimas / statyba / eksploatacija / rekonstrukcija / utilizacija); „Information“ – modelyje sukaupti duomenys ir informacija apie statinį per visą jo gyvavimo ciklą; „Modelling“ – informacijos apie statinį ir su jo realizavimu susijusių procesų modeliavimas ir valdymas naudojant integracijos (bendradarbiavimo) priemones.

Naujasis VGTU korpusas

Baigę studijų programą, absolventai gali sėkmingai dirbti statytojų ir investuotojų kompanijose, įvairaus profilio projektavimo įmonėse, statybų rangos ir subrangovų įmonėse, valstybės sektoriaus, sertifikavimo, priežiūros, kadastrų bei registrų įstaigose statinių informacinio modeliavimo BIM vadovais, BIM projekto koordinatoriais, BIM ekspertais, BIM modeliavimo specialistais arba veikti išoriškai kaip BIM konsultantai, BIM moksliniai techniniai specialistai ar BIM programinės įrangos kūrėjai.

Kvalifikacijos tobulinimas ir atestavimas

Siekiant užtikrinti efektyvų skaitmeninimo priemonių diegimą ir veikimą statybos rinkoje, reikalingi mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai esamiems rinkos dalyviams.

VŠĮ „Skaitmeninė statyba“ 2016 m. parengtoje „Lietuvos statybų sektoriaus skaitmeninimo ir jo finansavimo galimybių studijoje“ vienas iškeltų uždavinių yra parengti ir padėti įgyvendinti BIM švietimo, profesinio ugdymo ir perkvalifikavimo programas, kurios darniai įsilietų į esamas tęstinio (nuolatinio) profesinio ugdymo sistemas, vykdyti specialistų tęstinio profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus.

2017 m. VGTU SSIMTC parengė keturias kvalifikacijos tobulinimo programas: Statinių gyvavimo ciklo inžinerinis informacinis modeliavimas ir valdymas, Statinio integruoto projekto rengimas, Statybos projekto planavimo ir vykdymo informacinis modeliavimas, Statinio ir jo infrastruktūros priežiūros informacinis modeliavimas. Šios programos yra patvirtintos Aplinkos ministerijos. Pirmieji kvalifikacijos tobulinimo kursai numatomi jau 2017 m. pavasarį ir, tikėtina, sulauks didelio dėmesio.

Į rinką atėjus pirmiesiems BIM specialistams, būtina spręsti jų atestavimo klausimus. BIM galimybių studijoje numatyta paruošti tokių specialistų atestavimo metodiką bei atestavimo organizavimo programas pagal BIM reikalavimus ir standartus.

Kiti straipsniai
BIM specialistų rengimas. Naujovės turi apimti ir atestavimą

Pažangios Europos statybos įmonės siekia priimti į darbą darbuotojus, kurie,…

BIM sukuriama vertė – kaip ją išmatuoti?

Įmonės, kurios priima sparčiai besikeičiančio pasaulio iššūkius ir diegia statinio…