Į viršų
Geriausias BIM projektas užsienyje – MU3a, Former Tetley Brewery site, Leeds, United Kingdom
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Leeds, United Kingdom UAB „INHUS Engineering“

 

Projekto konkursinėje stadijoje gautas architektūros dalies IFC modelis ir planuojamų patalpų planai, kita projekto dokumentacija ir užduotis, pagal kurią reikėjo realizuoti šiuos užsakovo lūkesčius:

 • Projektuojami du biurų paskirties su komerciniais cokoliniais aukštais pastatai Leeds mieste, Didžiojoje Britanijoje;
 • Vienas iš pagrindinių keliamų tikslų- kuo mažiau „šlapių“ darbų objekte. Užsakovo iškeltas tikslas pastatą adaptuoti pilnai surenkamam gelžbetoniui. 
 • Užsakovo pagrindinis pageidavimas- plytiniai fasadai kaip laikančių elemenntų dalis, ne pakabinami lengvi fasadai.
 • „Lankstus“ patalpų planas, be pertvarų, su 16m tarpatramiais, kuriam reikia parinkti konstrukcinę schemą, elementų skerspjūvius;
 • Pateikti konstrukcijų 3D modelį ir jo pagrindu parinkti kranų tipus ir pozicijas plane, konstrukcijų montavimo eiliškumo, statybvietės ir kitus planus;
 • Parengti ekonominius skaičiavimus ir projektavimo, gamybos, logistikos, statybos darbų atlikimo terminus. Projekto įgyvendinimo tipas- „Design-Build“.

Vienas pagrindinių uždavinių ankstyvoje projektavimo stadijoje- išspręsti statinio stabilumo problemą, parinkti vertikalių/ horizontalių konstrukcijų skerspjūvius, tarpatramiai- 16,25m, pastatuose tik stabilizuojančios šachtos, kitų stabilizuojančių konstrukcijų nėra, dėl siekio turėti lanksčias patalpas nuomai.

Susiderinus konstrukcinę pastato viziją, buvo parengtas BIM modelis, kurio pagalba parinkti kranų tipai, jų eksplikacija.  Modelyje automatiškai įvertinta kiekvieno elemento pakėlimo galimybė.

Pagrindiniai sprendimai, priimti pagal pirminį informacinį architektūrinį modelį:

 • Vertikalių konstrukcijų padėtis plane ir jų tipas;
 • Pagrindiniai konstrukciniai mazgai;
 • Pastato sudalinimas į gaminius;
 • Skaičiuojamoji pastato schema;
 • Sudarytas projekto įgyvendinimo grafikas.

Parinkti sprendimai įgyvendinti architektūrinius iššūkius tokius kaip:

 • Trisluoksnės laikančios cokolinio aukšto kolonos su 3D apdailiniu balto betono ir nuėsdinto betono raštu;
 • Apdailinės 3D sijos, dengiančios iš anksto įtemptas sijas;
 • Trisluoksnės 3D plytinės sienos;
 • Konstrukcinis iššūkis- 16m patalpų tarpatramiai.
 • Naudotos specialios ne 90 laipsnių kampu pjautos plytos, kurios buvo specialiai gaminamos šiam projektui (ne klijuotos!).

INHUS Engineering įdiegė automatizuotą CO2 pėdsako skaičiavimo sistemą, paremtą BIM modelio duomenimis. Projektavimo metu galime realiu laiku stebėti CO2 pėdsako reikšmę.

Įrankis naudoja BIM duomenų bazės informaciją ir leidžia centralizuotai gauti CO2 reikšmes visų vykstančių ir įvykdytų projektų. Skaičiuoklė naudoja EPD duomenis, todėl galima įvertinti tik EPD turinčias konstrukcijas. Skaičiuoklė yra pritaikyta įtraukti ir kitų gamintojų konstrukcijas, kurioms yra parengtos EPD. Todėl INHUS gali pasiūlyti savo klientams papildomą vertę, pastato konstrukcijų CO2 pėdsako įvertinimą.

Viso projekto metu sekamas CO2 kiekis konstrukcijose, sekame ir kontroliuojame aukštesnės betono klasės panaudojimą, tam sukurti Power BI įrankiai, kurie susieti su modeliu. Vyksta kassavaitiniai aptarimai, taip užkertame kelią atsitiktiniams per aukštos betono klasės panaudojimams, o kartu ir perteklinei CO2 emisijai. Taip pat sekame armatūros gaminiuose išeigą, ją optimizuojame, turime „target“ dydžius, kurie nustatomi bendrai projektams, analizuojame išsišokančias reikšmes, taip užkertame kelią pertekliniam armatūros naudojimui, o kartu ir perteklinei CO2 emisijai.