Į viršų
Geriausias gamybinių pastatų BIM projektas: „Continental Automotive Lithuania“ gamyklos plėtra
Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Kauno r. UAB „Continental Automotive Lithuania“ BE LIVE (UAB Baltic Engineers), UAB Merko statyba

 

Projekto metu buvo sukurti pastato ir lauko 3D modeliai.

Projekto koncepcijos stadijoje, siekiant užtikrinti BIM modelio kokybę ir sklandų komandos darbą buvo parengtas projekto valdymo planas, kurio vienos iš dalių yra:

 1. BIM įgyvendinimo planas, kuriame buvo aprašyta:
  • Duomenų mainus ir vietą kur bus saugomi duomenys
  • Duomenų keitimosi formatus
  • Darbo centriniame modelyje tvarka
  • Užklausų siuntimo tvarką
  • Failų pavadinimo tvarką, versijavimo taisyklės, jo atsispindėjimas dokumentuose.
  • LOD / LOI detalus aprašymas visoms projekto dalims ir jų elementams
  • Projekto lokaciją pagal LKS, modelio koordinatės
  • Aukščių LEVEL (sąrašas)
  • Sankirtų sprendimo algoritmai
  • BIM modelio peržiūros programos ir instrukcijos kaip jomis naudoti.
  • Video mokymai kaip naudotis programomis.
  • Reikalavimai Rangovui dėl informacijos teikimo apimties, pagal kurią yra pildomas FM BIM modelis.
 2. Priedas Nr. 1 BIM modelio informacijos valdymo planas. Jame išvardijama kokie elementai bus modeliuojami, koks modelio detalumas LOD / LOI bus taikomas Techniniam ir Darbo projektui. Aprašyti reikalavimai failų standartams, kiekiams, sankirtoms, reikalavimai angoms.
 3. Priedas Nr. 2 3D modeliuojamų elementų sąrašas ir parametrų sąrašas. Su Užsakovu buvo parengtas detalus visų projekto dalių modeliuojamų elementų sąrašas ir kiekvienam tipui sukuriamų parametrų sąrašas. Sąraše reikalavimai elementams yra aprašyti visoms projekto stadijoms:
  • Techniniam projektui;
  • Darbo projektui;
  • Eksploatavimo stadijai („AB“).
 4. Koordinačių priedas, siekiant dokumentuoti pastatų pozicijas ir koordinates, įvykus pasikeitimams.

Sankirtų radimui, grupavimai, priskyrimui ir komunikavimui buvo naudota vieninga platforma Autodesk BIM 360 Docs ir Model Coordination funkcionalumas. Sistema tarnavo kaip raportavimo priemonė, ištaisę savo sankirtas, specialistai pažymėdavo kad sankirta ištaisyta.