Į viršų
Prekybos Centras Vilnius Outlet (UAB „DESCON“ ir Gedimino Jurevičiaus studija)

 

Projekto vieta Projektavimo etapo pradžia ir pabaiga Užsakovas Projektuotojai
Vilnius 2017 – 2018 UAB „Trečioji kregždė“ UAB „DESCON“ ir Gedimino Jurevičiaus studija

Užsakovo pageidavimu buvo atliktas priešprojektinis konstrukcinės dalies modelis, preliminariam projekto apimties įvertinimui.

Esamos situacijos įvertinimui buvo naudojama Architektūros 3D modelis IFC formate, kuriame atsispindejo teritorijos plano kontūrai, grunto aukščiai. IFC formatas buvo naudojamas tiek Tekla Structures tiek Tekla Bimsight programose.